André van der Vegt 10 april 2023 7 minuten

Ruimte voor kansen
Angst voor je talent

Hoe kun je nu bang zijn voor je talent? Want daar ben je toch blij mee, zou je denken. Toch is de praktijk anders. Gaan staan voor je talent blijkt voor veel aarzelingen en terughoudendheid te zorgen.

 

Staan voor je talent betekent verantwoordelijkheid nemen voor wat je met jouw talent doet. Met andere woorden: wanneer jij met inzet van jouw talent toch een fout maakt, ben jij verantwoordelijk. En niet zelden komt dan faalangst om de hoek kijken. Daar herkennen we allemaal wel iets in.

 

 

Omgaan met fouten maken

Hoe jij omgaat met het maken van fouten, leerde je al vroeg als kind en tiener. Vooral door te ervaren hoe je omgeving hiermee omging.

 

Ten eerste als kind in het ouderlijk gezin. Werd je gestimuleerd in het verkennen van je mogelijkheden? Of hing er een streng oordeel rondom het maken van fouten of vergissingen?

 

Daarnaast in het onderwijs. Hier werd je gaandeweg getraind in het omgaan met tegenvallende beoordelingen en lagere cijfers dan gewenst. En zag je hoe anderen daarmee omgingen. Je accepteerde waarschijnlijk in de loop der jaren dat je minder goed bent in bijvoorbeeld rekenen en wiskunde of talen en spelling.

 

 

‘Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht.’

Marianne Williamson

 

 

Maar als het gaat om het accepteren van verantwoordelijkheid voor je unieke talenten – datgene waar je goed in bent, maar niet onfeilbaar – ligt dit toch een stuk gevoeliger en kan het zelfs angst oproepen. En dat is jammer.

 

 

Jouw unieke talent maakt jou onderscheidend waardevol

Juist jouw unieke talenten maken je onderscheidend waardevol. Voor je (werk)omgeving, maar ook voor jezelf. Want bijdragen met je talent geeft voldoening en vertrouwen.

 

Om je hier meer bewust van te maken, roep ik de hulp in van niemand minder dan Nelson Mandela die het volgende gedicht van Marianne Williamson voorlas bij zijn inauguratie als president van Zuid-Afrika.

 

 

Onze diepste angst is niet dat wij onvolmaakt zouden zijn,
Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meeste vrezen.

Wij vragen onszelf af:
Wie ben ik om mezelf briljant, schitterend, geweldig te achten?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God!
Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlicht aan je klein te maken
opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen.

Wij zijn bestemd om te stralen zoals kinderen dat doen.
Wij zijn geboren om de glorie Gods die in ons is te openbaren.
De glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig.

En als wij ons licht laten stralen geven we onbewust
andere mensen toestemming hetzelfde te doen.
Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn,
bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

 

 

Uit mijn praktijk

Om dit verder te onderbouwen haal ik graag twee voorbeelden naar voren uit mijn praktijk van afgelopen week. Geheel eigen talenten die onderscheidend waardevol zijn.

 

 


Sta garant voor het resultaat van je talent

Marja en ik willen een topprestatie leveren met iedere inspanning die we als ondernemers voor onze klanten en opdrachtgevers verrichten. Met minder nemen we geen genoegen.

 

 

‘Staan voor je talent betekent verantwoordelijkheid
nemen voor wat je met je talent doet.’

 

 

Voor aanvang van een traject benoemen we daarom altijd de beoogde resultaten die we gaan behalen. Vanuit vertrouwen in onze talenten durven we garant te staan voor deze resultaten.

 

Destijds bij aanvang van onze onderneming best griezelig. Angst voor ons talent? Wellicht. Maar het garanderen van resultaat bij onze klanten werkt voor ons ook bevrijdend, voorbij de angst. En het behalen van resultaat is onze beste reclame gebleken.

 

 

Onvrede: de keerzijde.

Je zou zeggen dat het de primaire wens van ieder bedrijf is om goede kwaliteit en resultaten te behalen voor hun klant of opdrachtgever. Helaas is dit niet meer leidend voor veel organisaties. In plaats daarvan gaat het om efficiëntie en kostenbeheersing, met als sturingsmechanisme het protocol en de cijfers.

 

 

‘Krijg jij waardering voor het behalen van
kwaliteit en resultaten met jouw talent?’

 

 

Bij Kompaszie merken we het resultaat hiervan direct in de onvrede van onze klanten over hun werk. Niet alleen zorgmedewerkers en bijvoorbeeld fysiotherapeuten, maar ook vanuit grote onderwijsorganisaties, overheden en commerciële bedrijven krijgen we klanten binnen met grote onvrede. Omdat niet de kwaliteit voor de klant leidend is, maar kostenbeheersing en protocollen.

 

 

Word jij bij jouw werkgever gewaardeerd voor jouw talent en de beste oplossing/ bijdrage aan kwaliteit die jij levert? Of gaat het erom dat jij op het juiste moment een vinkje zet achter de voorgeschreven stap in het protocol? Waardoor jouw unieke talenten niet tot bloei kunnen komen.

 

Ik heb niet de illusie dat de policy van grote organisaties snel gaat veranderen. Daarom wil ik je bewust maken van de persoonlijke consequenties als gevoelens van onvrede, zinloosheid en zelfs burn-out, wanneer je bij dit soort werkgevers niet kunt gaan staan voor je talent.

 

 

‘Maar let op dat je deze onvrede ook kunt ervaren, omdat je je door angst laat weerhouden onderscheidend waardevol te zijn: voor de ander en voor jezelf.’

 

 

Waarom staan voor jouw talent?

Unieke talenten maken je echt onderscheidend en geven je echt voldoening wanneer je deze inzet om een ander een betere kwaliteit van leven te bezorgen. Daarmee geef je zin en betekenis aan wat je doet.

 

Er zijn talloze mensen die dezelfde vaardigheden en diploma’s hebben als jij. Maar voor jouw onderscheidend talent krijg je geen diploma. Wel hartverwarmende waardering. En geef jij ‘door jouw licht te laten stralen, andere mensen onbewust toestemming hetzelfde te doen’.

 

 

Ben je eraan toe om keuzes te gaan maken op basis van wie je echt bent en wat je werkelijk verlangt? We helpen je om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer>