André van der Vegt 31 oktober 2022 5 minuten

Ruimte voor Kansen
Intuïtieve keuzes

Hoe maak je keuzes die goed voor je zijn? Een vaak gestelde vraag, die moeilijk te beantwoorden lijkt. Toch heb ik een duidelijk antwoord voor je. Ik neem je daar graag in mee.

 

De titel van dit blog geeft je vast al het vermoeden dat intuïtie hierbij een belangrijke rol speelt. Je vermoeden is juist. Aan het begin van een loopbaantraject geven mijn klanten vaak aan dat ze hun rationele keuzes meer vertrouwen dan keuzes gebaseerd op gevoel. Binnen een half uur weet ik echter de meesten van hen te overtuigen dat de rol van de ratio schromelijk wordt overdreven.

Hierbij krijg ik hulp van niet de minste persoon: Albert Einstein. Einstein schetst naar mijn mening exact de juiste verhouding en overtuigender dan Albert kan ik het niet brengen. Hij schreef namelijk ooit:

 

‘De intuïtie is een godsgeschenk; de ratio een dienaar.
Ergens in de tijd zijn we de dienaar gaan aanbidden.
En zijn we het geschenk vergeten.’
Albert Einstein

 

Weten dat het klopt

Zoals wel vaker bij Einstein, geldt voor mij: ‘Ik snap lang niet altijd precies wat hij zegt, maar het klopt wel.’ Dat weten dat het klopt, daar gaat het om bij intuïtie. Intuïtie heeft daarmee een veel grotere reikwijdte dan de ratio. Hierdoor ontstaat de ruimte die je nodig hebt voor keuzes waarop je werkelijk kunt vertrouwen.

 

Daarbij komt dat diepgaande keuzes vragen om een holistische benadering. Wikipedia legt dit holisme uit als: ‘Holisme is het idee dat de eigenschappen van een systeem niet afdoende kunnen worden verklaard door slechts de som van zijn samenstellende delen te nemen. Het geheel is meer dan de som der delen.’ In mijn blog over gelijk hebben, noem ik dit 1+1= ≤3.

 

Ook in de dagelijkse praktijk met mijn klanten word ik steeds weer bevestigd in dit weten. Zo verklapte een expert in het oplossen van complexe, elektromagnetische storingen dat hij ter plekke zijn oplossingen volledig baseert op zijn intuïtieve hypotheses. Daarna gaat hij deze thuis testen of ze kloppen.

 

 

Wat is intuïtie?

Laten we intuïtie hier eens ontleden. Zodat jouw intuïtieve keuzes meer tot hun recht komen.

 

Ten eerste. De basis van intuïtie is jouw gevoel.
Maar intuïtie is meer dan dat.

 

Intuïtie = gevoel + kennis en ervaring

 

Of ook wel: intuïtie = gevoel + tot 10 tellen (Even een pas op de plaats, zodat je jouw kennis en ervaring ook kunt meenemen.)

 

 

Check je gevoel

Check bij intuïtieve keuzes altijd zorgvuldig of jouw gevoel klopt.

 

 

 

Gevoel tegenover emotie

Je bewust zijn van misleidende emoties is wel de belangrijkste check. Zuiver je gevoel van deze emoties als je keuzes wilt maken die goed voor je zijn. Maak een duidelijk onderscheid tussen gevoel en emotie. Het hart klopt; emoties niet.

 

Want gevoel komt van binnenuit. Emotie is altijd een reactie op iets. Bijvoorbeeld boos zijn op iemand of gefrustreerd zijn door iets. Maar ook een positieve emotie als verliefd zijn op iets of iemand. Echte liefde komt van binnenuit en van hieruit kun je duurzame keuzes maken. Verliefd zijn is fantastisch, maar op basis hiervan te gaan trouwen?

 

Dus check bij intuïtieve keuzes altijd of emoties onderhuids een rol spelen. Heus het hart klopt! Maar emoties ondermijnen je zuivere gevoel en de juiste keuzes.

 

Tijdens mijn studie aan de universiteit ontwikkelde ik al een vermoeden van de relatie tussen intuïtie/gevoel en ratio/kennis. Keer op keer bevestigde mijn dagelijkse leven deze relatie. Een vermoeden dat uitgroeide tot een duidelijk weten dat het klopt: via onze intuïtie maken we keuzes die goed voor ons zijn.

 

 

Keuzes leren maken die goed voor jou zijn, is onderdeel van het loopbaantraject van Kompaszie. We helpen je daarnaast om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer>