André van der Vegt 20 maart 2023 4 minuten

Ruimte voor Kansen
Ook de waarheid is een verhaal

We hechten terecht veel waarde aan de waarheid. Het geeft ons een gevoel van stabiliteit en zekerheid. Toch is ook de waarheid slechts een verhaal. Want waarheden verschuiven, ontwikkelen zich in de tijd. Sta er maar even bij stil en realiseer je: onze waarneming van de realiteit is niet meer dan een illusie, een verhaal of beeld dat we zelf creëren.

 

Nu claimt de wetenschap al lang het alleenrecht op de échte waarheid. Maar achter deze claim van onafhankelijke waarheid blijkt steeds vaker een – meestal commercieel – belang te zitten. En weinig besef dat wetenschap pas werkelijk te vertrouwen is, wanneer het bestaan van meerdere waarheden wordt erkend.

 

Ook ik hecht waarde aan wetenschap. In ieder geval aan wetenschap die transparant is. En die ernaar streeft om zoveel mogelijk objectieve maatstaven te betrekken in het onderzoek naar de waarheid.

 

Maar ook de verkondigde waarheid van de wetenschap blijft een momentopname. Een verhaal dat we kunnen vertrouwen of niet. En wat gisteren waar was, hoeft dat vandaag niet meer te zijn.

 

Houd de waarheid niet vast

Wanneer je ruimte wilt creëren voor kansen, is het belangrijk niet nodeloos vast te blijven houden aan pijnlijke waarheden uit je verleden. Want daarmee blokkeer je jezelf om vrije keuzes te maken.

 

Vertrouw oprecht jouw waarheid tot er zich een betere waarheid aandient. En laat dan oude overtuigingen los die je in de weg staan om nieuwe kansen te zien en te pakken.

 

Maar laat dit geen pleidooi zijn om te handelen zonder principes, waarden en focus. Want alleen een gerichte focus, gebaseerd op je fundamentele waarden, geeft diepgang aan je keuzes.

 

 

Een kloppend verhaal componeren

Tijdens onze coachingstrajecten ondersteunen we klanten in hun streven naar een betekenisvol leven. Daarbij is een belangrijke bron van inspiratie het boek van Emily Esfahani Smith: De kracht van betekenis.

 

In het vierde hoofdstuk van dit boek beschrijft ze de mogelijkheid om het verhaal van je leven kloppend te maken. Want ook de waarheid van onze levensgeschiedenis is namelijk een verhaal.

 

Dit wetende, kun je het zelf componeren. Zoals een jazzmuzikant al improviserend de verschillende componenten van de compositie verschuift. Zo maak jij jouw levensgeschiedenis meer samenhangend en kloppend door de delen van je leven in elkaar te passen.

 

Hiervoor gebruik je bovenal en eerst jouw intuïtie. Voel of het intuïtief klopt. En vertrouw op dat weten dat het klopt.

 

Door belemmerende componenten uit jouw levensgeschiedenis in een nieuw daglicht te plaatsen, kun je ze een andere plek geven. Zonder de waarheid te verloochenen. Integendeel. Want het is juist onze menselijke verslaving aan egodrama die herinneringen in een onjuist perspectief plaatst.

 

 

Vertel jouw verhaal

Bijzonder aan het boek van Emily Smith is de waarde die zij daarin toekent aan het vertellen van het kloppende verhaal. Je kunt het verhaal in je hoofd componeren. Maar pas wanneer je het verhaal vertelt, kom je erachter of het verhaal werkelijk klopt.

 

Dat vraagt er wel om dat de littekens van jouw levensgeschiedenis op zijn minst enigszins zijn verwerkt. Zodat je er als verteller op kan terugkijken. Er betekenis aan kan geven.

 

Wanneer je in staat bent jouw levenswaarheid samenhangend te vertellen, ben je in staat belemmerende overtuigingen en blokkades achter je te laten. En daardoor meer ruimte te creëren voor nieuwe kansen.

 

 

 

Tijdens een traject bij Kompaszie krijg je onder meer zicht op de belemmerende overtuigingen die jou in de weg staan om nieuwe kansen te zien en te pakken. We helpen je om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer>