André van der Vegt 6 september 2023 4 minuten

Ruimte voor Kansen
Consequent zijn of consistent?

Consistent zijn ligt in ons dagelijks taalgebruik minder voor de hand dan consequent zijn. Maar ik wil je graag in overweging geven om meer waarde toe te kennen aan consistent gedrag dan aan consequent gedrag. Hier lees je waarom.


Je afspraken en beloften nakomen is van niet te onderschatten belang. Consequent zijn maakt je betrouwbaar en bevordert duurzame binding. Of het nu gaat om vriendschappen, familiebanden, romantische relaties of werkrelaties. Wanneer je betrouwbaarheid en voorspelbaarheid toont, leg je een solide basis voor goede relaties en versterk je de banden.

 

Daarnaast is consequent gedrag ook bevorderlijk voor het behalen van resultaten op het gebied van je gezondheid, sport, opleiding of werk. De afspraken die je met jezelf maakt consequent nakomen, draagt bij aan het behalen van de beoogde resultaten.

 

 

Keerzijde van consequent zijn

Consequent zijn heeft echter ook een duidelijke keerzijde. Wanneer je rigoureus vasthoudt aan wat je eerder hebt besloten of afgesproken, kan dat gepaard gaan met veel stress. En lijden je sociale contacten hieronder. Een bekend voorbeeld is je strikt houden aan voornemens rond je voedingspatroon of dieet. Wat er vaak toe leidt dat eten niet meer prettig of gezellig is.

 

Ook kan rigoureus vasthouden aan eerdere besluiten ervoor zorgen dat je onvoldoende oog hebt voor nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld wanneer de omstandigheden wijzigen. En je kansen over het hoofd ziet die er inmiddels wél voor je zijn.

 

 

‘Rigoureus vasthouden aan wat je eerder besloot,
kan gepaard gaan met veel stress.’

 

 

Zo had één van mijn klanten zich vast voorgenomen nooit voor de klas te gaan staan. Kort voordat ze bij ons haar traject volgde, was ze een behoorlijk lucratieve onderneming begonnen. Maar in onze gesprekken maakte ze duidelijk dat dit ondernemerschap te eenzaam is voor haar. Ze ook de dagelijkse dynamiek met mensen nodig heeft.

 

Al doorpratend kwamen we tot de conclusie dat een parttime dienstverband van 24 uur voor haar interessant zou zijn. En ja, vanuit dit perspectief bleek een rol voor de klas – na enige relativerende bezinning over en weer – toch wel heel aantrekkelijk. Zeker in combinatie met haar eigen bedrijf.

 

 

Kies voor consistentie

Bij consistentie gaat het erom dat je gedrag in overeenstemming blijft met voor jou belangrijke normen en waarden. Dit in tegenstelling tot rigoureus consequent zijn. Wat het gevaar in zich heeft van inflexibiliteit. Waardoor je minder oog hebt voor nieuwe kansen die voor jou van toepassing zijn.

 

Consistent zijn vraagt er wel om dat jij je bewust bent van de waarden die je overeind wilt houden in je gedrag. Zoals integriteit, gelijkwaardigheid en bijdragen aan kwaliteit van leven. Waarden die mijn klant meenam in haar keuze alsnog voor een rol als onderwijzeres te gaan.

 

 

‘Wanneer jouw essentiële waarden duidelijk
standhouden, blijf je betrouwbaar.’

 

 

Wanneer jouw essentiële waarden duidelijk standhouden, blijf je betrouwbaar. Ook als je besluit andere overtuigingen aan te gaan of andere keuzes te maken. Zo blijf je flexibel en creëer je ruimte voor kansen.

 

Vraag jezelf eens af welke waarden essentieel zijn voor jou. Daar nodig ik je graag toe uit. Omdat die vooral ook bijdragen aan jouw vertrouwen en zelfvertrouwen. En dat gun ik iedereen.