“Hoe moeten we de problemen van deze tijd dan wel aanpakken?”

“Met liefdevol bestuur”, antwoord ik.

“Met wat?”, vraagt een medebestuurslid.

“Met liefdevol bestuur”, herhaal ik.

“Dat is in deze tijd niet mogelijk“, klinkt de eenstemmige overtuiging
van de aanwezigen.

 

Voor mij is liefde echter het constructieve antwoord op alles. En dan beschouw ik liefde en angst als de enige twee echte drijfveren onder ons gedrag en onze gedachten.

 

Zodra liefde niet meer de drijfveer is, is de drijfveer een vorm van angst. Controle, efficiëntie en financieel gewin zijn voorbeelden van drijfveren vanuit angst die in deze tijd ons leven en werk helaas te veel domineren.

 

Angst kent vele liefdeloze uitingsvormen. Ik zie dit ook terug in de bekende pijnlijke blamages van ons landelijk bestuur. Denk alleen al aan de toeslagenaffaire en de bewuste misleidingen rondom migratie om maar stemmen mee te winnen. Deze blunders zijn rechtstreeks te herleiden naar liefdeloze drijfveren als machtswellust, onverschilligheid en geldzucht.

 

 

’Zodra liefde niet meer de drijfveer is,
is de drijfveer een vorm van angst.’

 

 

Frustraties op het werk

Ik zie het vooral ook in de frustrerende ervaringen van onze klanten op hun werk. Zij worden steeds minder gewaardeerd op basis van hun talent en de kwaliteit van de door hen geleverde dienst.

 

Veel CEO ’s van met name grote organisaties hebben geen affiniteit meer met de kwaliteit van de geleverde producten en diensten. Ze tonen zich daarover zelfs onverschillig. Terwijl de waardering voor het navolgen van procedures en protocollen alleen maar lijkt toe te nemen. Waarbij het vooral gaat om verhoogde efficiëntie, grotere winstmarges en het vermijden van verantwoordelijkheid voor fouten.

 

Bovendien is het stuitend dat deze verschraling van het werk, het meest nadrukkelijk aanwezig is binnen organisaties waar liefde juist voorop zou moeten staan, zoals de zorg en het onderwijs. De controledwang leidt hier tot grote frustraties, omdat deze de daadwerkelijke dienstverlening in de weg staat.

 

Maar ook overheidsdiensten laten zich dicteren door protocollen en de verantwoording aan managers en beleidsmakers die hun voetsporen hebben in finance & control.

 


Terug naar bezieling en inspiratie

Veel klanten melden zich met gevoelens van apathie en energieverlies bij Kompaszie. Ze herkennen zich in het belang om bezieling terug te brengen in het werk. Oog en waardering voor talent en de kwaliteit van de geleverde dienst hoort daarbij.

 

Het is dan ook een centraal thema binnen onze begeleiding: “Dat wat een klant afneemt dient een meerwaarde op te leveren voor de kwaliteit van leven.” Hieraan bijdragen levert je inspiratie op. Zeker wanneer jouw bijdrage waardering krijgt van klanten, collega’s en het management.

 

 

‘Wie liefde heeft voor zijn vak, doet zijn werk geïnspireerd.
Liefde komt van binnenuit. Je kunt het daardoor niet opleggen of afdwingen.’

 

 

Liefde zit heel dicht in de buurt van passie en bezieling. Talent en kwaliteit zijn rechtstreeks verbonden met liefde. Wie liefde heeft voor zijn vak, doet zijn werk geïnspireerd. Liefde komt van binnenuit. Je kunt het daardoor niet opleggen of afdwingen. Liefde voor je medemens of klant kan ook een drijfveer zijn. Liefde overbrugt, is bindend en duurzaam.

 

Daarnaast voorkomt liefde pestgedrag, onverschilligheid, egoïsme, sarcasme, arrogantie en afgunst. Wij ondersteunen onze klanten dan ook om te durven kiezen voor een werkomgeving waar kwaliteit en talent nog wel corebusiness zijn.

 


Liefde op de agenda!

Je zou willen dat talentvolle medewerkers en de kwaliteit van het geleverde product de kern vormen van iedere werkorganisatie. Maar dat is inmiddels een misvatting.

 

Het lijkt misschien wereldvreemd om liefde als terugkerend thema op de agenda te plaatsen. Maar als je bedenkt dat naast liefde, alleen angst de overblijvende drijfveer is voor onze keuzes, dan besef je dat het juist heel praktisch is om het wel te doen. Angst is tenslotte keer op keer een slechte leidraad voor keuzes gebleken.

 

Nu heb ik niet de illusie dat ik vanaf deze plek de liefdeloze werkcultuur in Nederland ga ombuigen. Toch laat ik me graag uitnodigen om liefde uit de taboesfeer te halen. En daarbij een vorm te vinden waardoor liefde wel centraal op de agenda komt te staan van besturen. Zodat liefde de maatstaf is bij alle te nemen besluiten.

 

 

‘Je zou willen dat talentvolle medewerkers en de kwaliteit van het geleverde product de kern vormen van iedere werkorganisatie.’

 

 

Ook begrenzen is liefdevol

Bij begrenzen denken we in eerste instantie niet aan een liefdevolle keuze. Precies daarom maakt het uit, of begrenzen liefde als drijfveer heeft of voortkomt uit angst. Uit liefde begrenzen, kan juist zeer waardevol zijn bij ongezond of ongewenst gedrag.

 

Ook als er meningsverschillen ontstaan of iets liefdevol of juist liefdeloos is. Bijvoorbeeld wanneer je kinderen begrenst in het eten van zoetigheden. Door liefde als criterium te nemen in het gesprek hierover, is liefde de leidraad en een goede afweging voor de keuze om iets te begrenzen.

 

Liefdevolle besluiten komen voort uit een open verbinding met jezelf en jouw eigen gevoel, maar ook met je naasten en de wereld om je heen. Liefdevolle besluiten dienen om die reden de ander, jouw omgeving, de natuur. Kortom: liefdevolle besluiten werken verbindend.

 

 

Checklists van afgescheidenheid en verbinding

Wanneer je eerst aandacht schenkt aan je reactiepatronen van afweer en angst en de bevrijding hiervan, creëer je daarmee ruimte voor gedrag van verbondenheid en liefde.

 

Sinds een half jaar werken we bij Kompaszie daarvoor met twee checklists. De eerste met een scala aan overlevingspatronen, dus van afgescheidenheid. De tweede met een scala aan opties voor leven in verbondenheid.

 

Zodra je liefdeloos gedrag achter je weet te laten, ontstaat er direct ruimte om te kiezen voor patronen van liefdevol gedrag. Zowel voor jezelf als richting de ander.

 

Benieuwd?
Je bent van harte welkom.

 

 

Het is mooi om over veerkracht te beschikken, dat zal niemand ontkennen. Een woord ook dat fijn klinkt. Maar we praten doorgaans over veerkracht alsof het een soort lotsbeschikking betreft. Dat je vooral geluk hebt wanneer het er blijkt te zijn als je je neerslachtig voelt. En je er eigenlijk niets aan kunt doen wanneer je niet over veerkracht beschikt op het moment dat je deze nodig hebt.

 

Toch kun je wel degelijk invloed uitoefenen op het beschikbaar hebben van veerkracht. Echter vraagt dat wel enige bezinning. Want de eerste reflex bij een slechte ervaring is doorgaans om deze te ontkennen of aan de kant te schuiven. Terwijl de veer pas goed zijn werk doet, nadat je deze stevig induwt.

 

Met andere woorden: veerkracht werkt voor jou als je de veer wat langer ingedrukt houdt. Zodat je eerst de slechte ervaring goed onder ogen ziet.

 

Terwijl de slechte ervaring negeren betekent dat deze onderhuids gaat etteren, verzuren of ontsteken. Vaak met energieverlies en mogelijk met een burn-out tot gevolg.

 

Natuurlijk, slechte ervaringen gun je niemand. Ze zijn niet leuk. Maar zonder nacht is er geen dag.
Of zoals de Engelse dichter Emily Dickinson het zegt: ‘We wouldn’t mind the sun dear if it didn’t set!’

 

‘Elk nadeel heb zijn voordeel’

We zijn op aarde om te lijden, zo wordt ons voorgehouden. Maar ik laat me leiden door een andere verlosser: Johan Cruijff. Door zijn levensmotto ‘elk nadeel heb zijn voordeel’ ter harte te nemen, ontwikkelde zich bij mij in de loop der jaren veerkracht. Daarbij realiseerde ik me gaandeweg dat je van slechte ervaringen het meest leert.

 

Wanneer ik nu een slechte ervaring moet doormaken, zorg ik ervoor dat ik er mijn voordeel van weet te pakken. Ik er optimaal van leer. Want hoe eerder ik me herpak, hoe eerder ik weer dankbaarheid ervaar. Terug naar ontspanning en een open hart. Hoe bewuster ik het aandacht geef, hoe beter mijn veerkracht zijn werk doet.

 

Zo deprimeren de huidige (geo)politieke ontwikkelingen mij bijvoorbeeld behoorlijk. Maar mijn motto werkt. Als een springveer. Even er diep induiken en ook stevig van balen. Vervolgens er naar uitkijken wat ik hiervan leer. Hier mijn voordeel mee doen. Lucht toelaten.

 

De wetenschap dat slechte ervaringen mij ook iets goeds opleveren wanneer ik me daarvoor openstel, geeft me houvast. Het is iets waar ik inmiddels op kan vertrouwen en dat geeft me een rijk gevoel.

 

Levensmotto

Aan het eind van onze trajecten nemen we bij Kompaszie afscheid van onze klanten met een onderscheidend profiel waarin zij hun levensmotto benoemen. Ook voor hen geldt dit motto als leidraad voor gezonde keuzes in hun verdere leven.

 

Zodra ze het ‘levensmotto’ als instrument aangereikt krijgen, zie ik verandering. Vaak werkt dit vervolgens door naar hun kinderen. Waardoor hele gezinnen leren om beter met tegenslagen om te gaan. En ze het vertrouwen ontwikkelen dat veerkracht ook bij hen werkt. Wat ze rijkdom brengt zonder geld.

 

 

Onlangs werd ik weer eens verrast door een klant die mij een expliciete wedervraag stelde: ‘Waar komt jouw betrokkenheid bij diversiteit, bij andere culturen vandaan?’ Daaropvolgend vertelde ik haar twee gebeurtenissen over mijn moeder.

 

Na haar negentigste verjaardag – en al aanzienlijk dementerend – reed ik met mijn moeder door Deventer. Onderweg kwamen we stil te staan toen een in kleurrijke doeken gesluierde Afrikaanse vrouw voor ons de weg overstak. ‘Oh wat moet deze vrouw het hier moeilijk hebben!’, zei mijn moeder spontaan uit het diepste van haar wezen.

 

De andere gebeurtenis met mijn moeder vond plaats tijdens de oorlog, voor mijn geboorte. Ze vertelde mij hier later over. Mijn oudste zus was aan het begin van de oorlog geboren. Op een dag stak mijn moeder met haar driejarige dochter de IJsselbrug over, die tijdens de oorlog werd bewaakt door Duitse militairen. Toen ze langs één van de soldaten moest, keerde ze hem in het voorbijgaan strabant – echt een woord van mijn moeder – de rug toe.

 

De soldaat liet zich hierdoor echter niet weerhouden om mijn zusje te vragen of zij een snoepje wilde. Stug liep mijn moeder door, maar keerde zich tien meter verder om. Ze vertelde mij dat ze op dat moment dacht: ‘Misschien heeft deze man zelf ook een dochter in Duitsland’. Waarop ze terugliep en de soldaat een snoepje liet geven aan mijn zusje.

 

Mijn klant zag de tranen in mijn ogen bij het uitspreken van deze oude herinnering. Een herinnering die heel warme gevoelens oproept naar mijn overleden moeder. Want ik koester haar ruimdenkendheid voor andere culturen en andersdenkenden. Zij heeft mij hierin voor een belangrijk deel gevoed. Waarvoor ik haar zeer dankbaar ben. Vaak krijg ik van mijn klanten terug dat ze juist deze warmhartige ruimdenkendheid in mij waarderen.

 

Het dubbelzijdige van ouder – kind relaties

Warme emotionele herinneringen aan de empathie van mijn moeder helpen mij om de pijn die ik ook naar mijn moeder deel te helen.

 

Zoals de meest ingrijpende jeugdherinnering toen ze mij als dertienjarige heftig uitschold. Waarna ik letterlijk fysiek een klep voor mijn ziel voelde schuiven: ‘Dit nooit meer!’

 

Achteraf was het mij duidelijk dat ze mijn puberale gedrag op dat moment emotioneel niet kon hanteren. Maar daar had ik toen geen boodschap aan. Ik besloot een krantenwijk te nemen om in het vervolg voor mezelf te zorgen. Sindsdien verdiende ik mijn autonomie letterlijk met mijn eigen geld. Waarmee ik een emotionele afstand creëerde, die tot een decennialange status quo leidde.

 

Zo ontstond enerzijds mijn onafhankelijkheid en autonoom handelen. Weliswaar als resultaat van een negatieve ervaring: het robuust emotioneel afscheid nemen van mijn moeder als puber.

 

Anderzijds is er de ruimhartigheid die ik van mijn moeder als warm geschenk en positieve karaktereigenschap meekreeg. Waardoor ik in mijn leven en loopbaan vele mooie kansen kreeg en nog steeds krijg om van betekenis te zijn.

 

 

Verstrengelingen met onze ouders komen regelmatig aan bod in stap drie van onze begeleidingstrajecten: ‘Maak je vrij van de belemmeringen die jou in de weg staan om jouw ambities te realiseren.’

 

 

Mannen en hun moeder

Het voert te ver de diverse ouder-kind relaties te beschrijven die in allerlei verschillende vormen regelmatig voorbijkomen in onze coachingsessies. Toch wil ik je een aantal sites aanraden om variaties van bijvoorbeeld moeder-zoon relaties eens beschreven te zien.

 

Het is de moeite waard als man je eigen relatie met jouw moeder in woorden uitgedrukt te vinden. Of beter te begrijpen hoe de band van je partner met zijn moeder van invloed is op zijn handelen.

 

Anne Wislez schrijft in een artikel op Psychologies over mannen en hun moeder: ‘Beide therapeuten zijn het erover eens: een krachtige moeder-zoonbinding die op een goede manier losgelaten wordt, blijkt essentieel voor gezonde volwassen relaties, privé en in de maatschappij. Maar het is ontzettend belangrijk dat een man zijn vrouw daarin bijstaat.’

 

Ook op de site van psyned vind je een interessant artikel over moeder-zoon-relaties. Hierin worden de verschillende manieren van opvoeden en hechting besproken. En ook heeft deze site de mogelijkheid om een gratis hechtingstest te doen.

 

Therapeute Tine Marain vertelt in het bovengenoemde artikel over mannen en hun moeder: ‘Een jongen die geen frustratietolerantie leert via zijn moeder, verdraagt later ook niet dat een vrouw niet aan al zijn wensen voldoet. Dat gevoel van almacht moet niet gebroken worden – dat creëert eveneens kwetsuren – maar voorzichtig doorbroken worden.’

 

In mijn verbondenheid met Mediterrane culturen zie ik daar ook veel mannen worstelen met man-vrouw verhoudingen. In haar column de machoman en zijn moeder schrijft de Turkse Yeşim Candan over hoe het hand-boven-het-hoofd-gedrag van Mediterrane moeders richting hun zonen schadelijk kan zijn in latere relaties, zowel thuis als op de werkvloer.

 

Helen creëert ruimte

Waarom schrijf ik deze persoonlijke ontboezeming over mijn moeder in het kader van Ruimte voor Kansen? Omdat het helen van ouder-kind relaties altijd bijdraagt aan het creëren van ruimte.

 

Tijdens onze coachingsessies blijkt keer op keer dat onverwerkte oude kindpijn je je hele leven blijft achtervolgen en verkrampen. En vooral op momenten dat het maken van vrije keuzes meer en ook betere kansen biedt. Dat geldt voor ons allemaal, ook al zijn ouder-kind relaties onderling verschillend en ook heel erg cultureel bepaald.

 

 

Consistent zijn ligt in ons dagelijks taalgebruik minder voor de hand dan consequent zijn. Maar ik wil je graag in overweging geven om meer waarde toe te kennen aan consistent gedrag dan aan consequent gedrag. Hier lees je waarom.


Je afspraken en beloften nakomen is van niet te onderschatten belang. Consequent zijn maakt je betrouwbaar en bevordert duurzame binding. Of het nu gaat om vriendschappen, familiebanden, romantische relaties of werkrelaties. Wanneer je betrouwbaarheid en voorspelbaarheid toont, leg je een solide basis voor goede relaties en versterk je de banden.

 

Daarnaast is consequent gedrag ook bevorderlijk voor het behalen van resultaten op het gebied van je gezondheid, sport, opleiding of werk. De afspraken die je met jezelf maakt consequent nakomen, draagt bij aan het behalen van de beoogde resultaten.

 

 

Keerzijde van consequent zijn

Consequent zijn heeft echter ook een duidelijke keerzijde. Wanneer je rigoureus vasthoudt aan wat je eerder hebt besloten of afgesproken, kan dat gepaard gaan met veel stress. En lijden je sociale contacten hieronder. Een bekend voorbeeld is je strikt houden aan voornemens rond je voedingspatroon of dieet. Wat er vaak toe leidt dat eten niet meer prettig of gezellig is.

 

Ook kan rigoureus vasthouden aan eerdere besluiten ervoor zorgen dat je onvoldoende oog hebt voor nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld wanneer de omstandigheden wijzigen. En je kansen over het hoofd ziet die er inmiddels wél voor je zijn.

 

 

‘Rigoureus vasthouden aan wat je eerder besloot,
kan gepaard gaan met veel stress.’

 

 

Zo had één van mijn klanten zich vast voorgenomen nooit voor de klas te gaan staan. Kort voordat ze bij ons haar traject volgde, was ze een behoorlijk lucratieve onderneming begonnen. Maar in onze gesprekken maakte ze duidelijk dat dit ondernemerschap te eenzaam is voor haar. Ze ook de dagelijkse dynamiek met mensen nodig heeft.

 

Al doorpratend kwamen we tot de conclusie dat een parttime dienstverband van 24 uur voor haar interessant zou zijn. En ja, vanuit dit perspectief bleek een rol voor de klas – na enige relativerende bezinning over en weer – toch wel heel aantrekkelijk. Zeker in combinatie met haar eigen bedrijf.

 

 

Kies voor consistentie

Bij consistentie gaat het erom dat je gedrag in overeenstemming blijft met voor jou belangrijke normen en waarden. Dit in tegenstelling tot rigoureus consequent zijn. Wat het gevaar in zich heeft van inflexibiliteit. Waardoor je minder oog hebt voor nieuwe kansen die voor jou van toepassing zijn.

 

Consistent zijn vraagt er wel om dat jij je bewust bent van de waarden die je overeind wilt houden in je gedrag. Zoals integriteit, gelijkwaardigheid en bijdragen aan kwaliteit van leven. Waarden die mijn klant meenam in haar keuze alsnog voor een rol als onderwijzeres te gaan.

 

 

‘Wanneer jouw essentiële waarden duidelijk
standhouden, blijf je betrouwbaar.’

 

 

Wanneer jouw essentiële waarden duidelijk standhouden, blijf je betrouwbaar. Ook als je besluit andere overtuigingen aan te gaan of andere keuzes te maken. Zo blijf je flexibel en creëer je ruimte voor kansen.

 

Vraag jezelf eens af welke waarden essentieel zijn voor jou. Daar nodig ik je graag toe uit. Omdat die vooral ook bijdragen aan jouw vertrouwen en zelfvertrouwen. En dat gun ik iedereen.

Anderhalf jaar geleden meldde zich een man bij ons als klant. Hij was 50 jaar, techneut, lichamelijk gezond en alle kansen op werk. Maar hij kwam niet voor niets natuurlijk: ‘In mijn huidige werk zit ik niet goed in mijn vel. Kunnen jullie mij helpen naar werk dat wel goed bij mij past.’ Op dat moment werkte hij ruim een half jaar als procesoperator bij een farmaceutisch bedrijf. Hij had veel verantwoordelijkheid, maar weinig uitdaging.

 

Iets zat niet lekker. Hij voelde een onaangename onrust. Al doorpratend erkende hij dat zijn angsten al heel lang aan hem vraten. Maar hij hier nooit aandacht voor had gevraagd. 

 

Ook vertelde hij voor het eerst over een ervaring als tiener waarbij destijds het angstzweet hem uitbrak. Zodanig dat hij helemaal trilde. Maar hij had zijn angst onderdrukt, waardoor zich in de loop der jaren allerlei dwanggedachten bij hem begonnen te ontwikkelen.

 

Ik reageerde dat ik dit herkende als een obsessieve stoornis. Waarna ik hem tot zijn verbazing feliciteerde. Omdat het vanaf dat moment veel beter met hem zou gaan.

 

En zo begon het ook. Bij zijn werkgever vond hij gehoor en ondersteuning. Overleg met een bevriend psychologe leverde op dat zij hem kon helpen. Geen korte route weliswaar – omdat hij de dwanggedachten al zoveel jaren onderdrukte – maar hij was welkom.

 

 

Route GGZ

Na terugkomst van mijn vakantie kwam hij weer bij mij. Al zijn moed had hij bij elkaar moeten schrapen om naar mij toe te komen. Het was namelijk helemaal fout gegaan. Hij was niet naar de voorgestelde psycholoog gegaan, maar bij de GGZ terechtgekomen: ‘Want het was geen klein dingetje wat er met hem aan de hand was. Dat moest ik niet onderschatten.’

 

Bij de GGZ schreven ze hem medicatie voor, waardoor hij in een psychose belandde. Ze hadden hem zelfs tien dagen moeten opnemen.

 

Vele maanden later hadden we weer contact. Hij vertelde dat het wat vooruit ging. De medicatie sloeg beter aan. Maar hij zat nog steeds in de ziektewet en solliciteren was nog niet aan de orde.

 

 

Weggaan zonder keuze voor een gezonde richting

In dit trieste verhaal constateer ik drie keuzemomenten zonder een gezonde richting:

  1. Weggaan bij je werkgever zonder gerichte keuze voor een werkgever die beter bij je past.
  2. Niet kiezen voor de best passende hulp, maar voor wat gebruikelijk is.
    (De bevriende psycholoog zou mijn klant helpen zich bewust te worden van de onderliggende emotie. En hem via EMDR op het spoor zetten van gezonde denk- en gedachtepatronen.)
  3. De keuze voor onderdrukkende medicatie.
    Antidepressiva en antipsychotica onderdrukken emoties. Waardoor deze niet de aandacht krijgen die ze nodig hebben om daarna voor gezondere patronen te kunnen kiezen.

 

‘Stappen die we zetten, betreffen te vaak een vlucht zonder echte oplossing, zonder een bewuste keuze voor iets beters.’

 

Begrijp me niet verkeerd. Ik wil de waarde van bijvoorbeeld antipsychotica niet wegpoetsen. Soms zijn trauma’s zo heftig en is het leven zo zwaar dat onderdrukkende medicatie helpt om het draagbaar te maken. En van daaruit stappen te zetten naar gezonde keuzes.

 

Maar mijn mening is wel dat deze medicatie ondersteunend dient te zijn aan de stappen richting gezondheid. Die richting naar gezondheid mis ik helaas te vaak. Zowel in de GGZ, als bij een huisarts die gemakkelijk antidepressiva voorschrijft.

 


Open Deuren

In 1996 begon ik in Amersfoort met een arbeidsreintegratieproject voor uitbehandelde psychiatrische patiënten. Mijn eerste klant maakte mij gelijk duidelijk dat hij gezond de GGZ inging. En er vijf jaar later ziek uitkwam.

 

Desondanks draaide ik dit project meerdere jaren met veel plezier en succes. Binnen het project konden we praktisch iedereen naar werk begeleiden. Daarnaast verruimde het mijn mensenkennis aanzienlijk.

 

Zo’n twintig jaar later kwam ik bij toeval in het centrum van Heino een oud klant uit Amersfoort tegen. Nog steeds psychotisch, maar ook nog steeds aan het werk. Hij vertelde me dat ik de enige persoon in zijn leven was die écht iets voor hem had gedaan. Mooi en triest tegelijk.

 

Het succes van dit project? De naam die ik aan het project gaf ‘Open Deuren’. Omdat ik ervoor pleitte de gesloten deuren voor deze doelgroep te openen. En het succes hoofdzakelijk met open deuren te verklaren is. Heel simpel.

 

Elke keer weer stelde ik de kwaliteiten centraal van de persoon met wie ik sprak. Het talent dat de mens die voor mij zat, werkelijk bezit. Ik weigerde mijn klanten te benaderen als borderliner, narcist of anorexiapatiënt. Maar zag ze gewoon als Annemarie, Mohamed en Irma. Natuurlijk wel met medeweten van de kenmerken van de gestelde diagnose.

 

Ook nu is dat mijn benadering van klanten die bij ons komen met diagnoses als autisme, ADHD/ADD of OCD. Je gaat op weg naar een gezonde keuze voor werk met jouw talent. Zoals onlangs nog: ‘Jij bent toch niet ADHD/ADD, maar jij bent Marcel toch?’ Met als antwoord: ‘Oh ja natuurlijk, daar heb je gelijk in.’

 

 

Omarm je pijn

Onverwerkte trauma’s zijn heel dikwijls de oorzaak van gediagnosticeerde ziektes. Traumaverwerking zoals via EMDR, maar ook vormen van cognitieve therapie ondersteunen om de pijn te omarmen, er vrienden mee te worden, om de angst in de ogen te kijken, ervan te leren.

 

Stap drie van ons loopbaantraject gaat mede over deze thema’s: bevrijd je van de belemmeringen die jou in de weg staan om jouw ambities te realiseren. Dit geldt niet alleen voor gediagnosticeerde trauma’s. Maar zeker ook voor de huis, tuin en keukentrauma’s die we in onze ontwikkeling naar volwassenheid allemaal tegenkomen. Stel jezelf eens vragen als: Hoe ga ik ermee om? Hoe ga ik met mezelf om? Wat leert het mij?

 

Vooral deze laatste vraag helpt om de negatieve ervaring te verplaatsen naar een positieve context. Naar een compartiment in jouw hersenen met positieve ervaringen. Wat onder andere ook met EMDR wordt beoogd.

 

Wanneer je niet meer wegloopt voor je emotionele pijn en angst, creëer je ruimte voor een gezonde focus, gezonde nieuwe gedragspatronen en passende keuzes. Onze jarenlange ervaring is dat we keer op keer het directe positieve resultaat hiervan zien. Zowel in iemands loopbaan als privéleven.

 

Zodra je de ongezonde gedragspatronen leert herkennen die je in je leven ontwikkelde, kun je deze transformeren naar gezonde keuzes: To see is to be free’, waarna je gaat naar waar je voor staat!

 

 

Ben je eraan toe om keuzes te gaan maken op basis van wie je echt bent en wat je werkelijk verlangt? We helpen je om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer>

 

Met voldoende diversiteit is de natuur in een gezonde staat van zijn. In tegenstelling tot een monocultuur, die de natuur juist onvruchtbaar maakt. In een menselijke organisatie is het niet anders. Een bedrijf floreert bij diversiteit in de onderlinge samenwerking en functioneert uitermate schraal binnen een monocultuur. Zo bieden bijvoorbeeld niet-westerse allochtonen als collega veel kansen in het werk.

 

Soms komen er onderwerpen voorbij die mij in het hart raken. Zo deed het tv-programma Tegenlicht onlangs een oproep om je stem te laten horen over de kansen van migratie voor de arbeidsmarkt.

 

Deze oproep wil ik niet zomaar voorbij laten gaan. Zeker ook omdat mijn blogs gaan over ruimte voor kansen. Maar vooral op basis van veertig jaar ervaring en een nauwe betrokkenheid met arbeidsmigratie, heb ik hier iets over te melden.

 

 

Diversiteit brengt een positief effect

Zowel de natuur als menselijke organisaties floreren bij diversiteit. Al sinds de start van mijn beroepscarrière in 1980 ben ik nauw betrokken bij de ontwikkeling van diversiteit binnen organisaties. En zie ik keer op keer het positieve effect hiervan.

 

Zo was ik bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een project voor Turkse werkloze jongeren. Om de aanvullende en onderscheidende talenten vanuit de Turkse cultuur beter te herkennen, ging ik op zoek naar hun roots in met name Oost-Turkije.

 

Waardoor ik gemeenschappelijke talenten ontdekte als gastvrijheid, doorzettingsvermogen en collectieve solidariteit. Kwaliteiten waarmee deze jongeren heel welkom bleken te zijn bij productiebedrijven, slachterijen en in de horeca. Waar zij iets extra’s konden bijdragen en deze bedrijven tot volle bloei kwamen.

 

 

De kracht van verbondenheid in verschil

In mijn carrière had ik het geluk zelf mijn teams te kunnen samenstellen. Daardoor waren steeds collega’s met diverse culturele achtergronden, mannen en vrouwen, bij elkaar betrokken. Bovenal gezellig, maar ook leerzaam.

 

Voor mijn eerste eigen bedrijf – bureau RAZ – was diversiteit zelfs onze core business. De vraag van de organisaties waaraan wij met bureau RAZ onze diensten verleenden, was primair de behoefte om hun personeelsbestand een betere afspiegeling te laten zijn van hun cliëntenbestand.

 

Onze inbreng kwam van twee zijden. Ten eerste organisaties voorbereiden op de komst van niet-westerse collega’s. Daarnaast niet-westerse allochtonen begeleiden naar de werkgevers die aangaven behoefte te hebben aan hun komst.

 

Duidelijk werd dat acceptatie van elkaars cultuur en de daarbij behorende omgangsvormen een belangrijk punt van aandacht was. Daarin slaagden wij met onze bijdragen. Waardoor de allochtone klantengroep zich herkend en gezien voelde.

 

Maar kleur, etniciteit en afkomst zijn niet de enige factoren in de toegevoegde waarde van diversiteit. Het gaat ook voor een belangrijk deel om de diversiteit van talenten die hun meerwaarde inbrengen. Zoals nieuwe invalshoeken, andere inzichten, nieuwe oplossingen en andere vormen van samenwerken.

 

Sindsdien luidt mijn motto voor diversiteit met volle overtuiging: de kracht van verbondenheid in verschil.

 

 

Gelukzoekers

Veel voorstanders van de-grenzen-dicht nemen de term gelukzoekers in de mond voor vluchtelingen. Zij willen migranten onthouden hun geluk hier te vinden (of te brengen!).

 

Binnen dit denken vergeten de grenzen-dicht-voorstanders dat wij West-Europeanen het geluk eeuwenlang bij anderen wegroofden. En nog steeds wegroven uit onze oud-koloniën en uit Afrika. Terwijl dit daar ten koste gaat van hun welvaart, veiligheid en milieu. En daarmee het welzijn van mens, dier en aarde.

 

Kunnen we dan nog spreken van gelukzoekers?

 

Of gaat het om medemensen die hier van betekenis willen en kunnen zijn, omdat het elders niet meer kan. Die gebruik maken van het recht en de vrijheid van elk mens om tot vooruitgang en ontplooiing te komen.

 

Voordelen van vrije migratie

Vrije migratie brengt niet alleen met zich mee dat migranten niet illegaal grenzen hoeven te passeren en wel mogen werken, waardoor ze van betekenis kunnen zijn. Maar ook dat ze vrijer kunnen vertrekken wanneer ze hier niet het geluk vinden waarop ze hoopten.

 

Uit eigen waarneming weet ik dat die keuze voor vertrek nu niet gemakkelijk is. In het huidige vijandige klimaat kunnen migranten uit Turkije en Afrika zich voor hun eigen thuisfront niet veroorloven om toe te geven dat West-Europa voor hen toch niet zo ideaal is.

 

Het effect van vrije migratie zal dan ook positief zijn:


Iedereen tevreden toch.

 

 

Beeldvorming

Helaas worden discussies over migratie nogal vervuild door onze beeldvorming via de media. Problemen met asielbeleid die we in het nieuws zien, gaan vaak over het aanmeldcentrum in Ter Apel. En het klopt dat hier overmatig overlast is, waar we de gemeenschap in Ter Apel niet langer mee moeten opzadelen.

 

Maar willen we een eerlijk gesprek over de kansen van vrije migratie, dan is het van belang om in te zoomen op waar het feitelijk over gaat:

 

 

Jammer genoeg staan de politieke verhoudingen in een vertekend links en rechts kamp de humane oplossing van vrije migratie tot nu toe in de weg.

 

 

Nieuwe kansen

Niet-westerse allochtonen als collega bieden veel kansen in het werk. Kijk eens naar de uitzending van Tegenlicht over een andere kijk op migratie. Hierin zie je de beginselen van hoe Europa eruit kan zien wanneer we migratie niet als probleem maar als oplossing zien.

 

Waardoor er ruimte komt voor nieuwe kansen met bovendien een humane benadering. En ontspruiten  – zoals deze documentaire weergeeft – initiatieven van een nieuwe gemixte generatie die verder denkt dan de nationale identiteit.

 

Inmiddels zetten zij in Italië en Frankrijk hun eigen ondernemingen op die bijdragen aan een echt vrij Europa. Die kans moeten we in Nederland niet voorbij laten gaan, voordat het te laat is!!

 

 

 

Ben je eraan toe om keuzes te gaan maken op basis van wie je echt bent en wat je werkelijk verlangt? We helpen je om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je isVertel me meer>

 

We spreken er niet gemakkelijk over als we onveiligheid ervaren en weinig vertrouwen voelen. Het bewustzijn daarover lijken we vaak voor onszelf te onderdrukken. Natuurlijk is de ene dag, de andere dag niet. Maar vertrouwen en veiligheid zijn onder de oppervlakte heel wezenlijk voor de mate waarin we ons welbevinden. En inherent hieraan, de mate waarin we al dan niet kunnen presteren.

 

Je veilig en vertrouwd voelen vraagt optimale aandacht van iedere betrokkene. Zowel van een leidinggevende/ouder als van een team- of gezinslid. En zowel op het werk en thuis als bijvoorbeeld in de sport.

 

Jezelf onveilig voelen veroorzaakt onaangename gevoelens als bevriezing en angst. Het valt dan ook niet mee om het ervaren van onveiligheid ter sprake te brengen. Als opgroeiend kind in een gezin al helemaal niet. Daarom vraagt die situatie vooral alertheid en verantwoordelijkheid van de omgeving. Zoals school, buren en familie.

 

‘Het valt niet mee om het ervaren van
onveiligheid ter sprake te brengen’

 

Maar ook op het werk valt het spreken hierover niet mee. Melden dat jij je niet veilig voelt binnen jouw team, voelt vaak in eerste instantie als een nederlaag. Een soort zwaktebod. Waardoor je wellicht de neiging hebt het geheel liever te willen ontkennen. Dat lijkt gemakkelijker dan min of meer toegeven dat de ander sterker en krachtiger is.

 

Misschien herken je bovenstaande meteen. Zo niet, probeer jezelf dan eens een moment bewust in te leven in de ervaring van jezelf onveilig voelen. Het vraagt herpakken en moed om jezelf over gevoelens van angst en ontkenning heen te zetten en actie te ondernemen. Wil je hiermee een begin maken, dan gaat het erom eerst je eigen gevoel te herkennen en vervolgens te erkennen.

 


Vertrouwen is noodzakelijk voor ontplooiing

Vertrouwen heeft van alles te maken met jezelf veilig, gesteund, gezien en gehoord voelen. Keer op keer blijkt uit het contact met mijn klanten dat dit dé belangrijkste voorwaarden zijn om tevreden te zijn met je werk. Belangrijker dan een goed salaris.

 

Kortom: ervaren van vertrouwen en veiligheid binnen je team en op je werk is een noodzakelijke voorwaarde om optimaal tot ontplooiing te komen. Dan pas kun je jouw talenten maximaal inzetten en benutten.

 

Om die reden voor elke werkgever prioriteit nummer één zou je zeggen. Werkgevers ontkennen dit ook niet. Maar hier gehoor aangeven en zorgdragen voor een veilig werkklimaat is vers nummer twee. Onveiligheid en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is niet voor niets één van de belangrijkste issues die besproken wordt in de talkshows van de laatste jaren.

 

En die openheid hierover werkt. Want wanneer je als medewerker jouw kwetsbaarheid en onzekerheid zelfbewust inbrengt en daarmee een bijdrage levert aan een veilig werkklimaat, dan blijkt de opluchting van je teamgenoten verrassend groot. Jouw krachtige kwetsbaarheid nodigt anderen uit zich ook uit te spreken.

 

 

Onveiligheid in een vicieuze cirkel

Jezelf onveilig voelen op je werk is meestal een gevolg van kwetsende ervaringen in het verleden. Onveiligheid vanuit het verleden beïnvloedt de mate van vertrouwen in de toekomst; het is een vicieuze cirkel.

 

Wanneer je je niet veilig voelt in een team, zorgt dat ervoor dat je je niet of niet gemakkelijk durft uit te spreken. Tegelijkertijd is de sfeer niet veilig júist omdat niemand zich in kwetsbaarheid uitspreekt. Zo zorg je samen voor een vicieuze cirkel die je moeilijk doorbreekt.

 

Mij zal je dus niets persoonlijks meer
horen zeggen in mijn team.’

 

Ik ken meerdere verhalen van klanten die aangeven:

“Ik werd van iets beschuldigd wat niet waar is. Er staan dingen in mijn dossier die niet kloppen. Dat maakt dat ik wel uitkijk wat ik zeg.”

 

“Ik vertelde een keer in vertrouwen iets in het team en dat werd later door mijn leidinggevende tegen me gebruikt. Mij zal je dus niets persoonlijks meer horen zeggen in mijn team.”

 

Natuurlijk zijn de oorzaken van de ervaring van onveiligheid heel persoonlijk. De rode draad blijkt echter dat mensen daarna geen persoonlijke ervaringen meer inbrengen. Omdat ze daarvoor op een eerder moment afgestraft zijn.

 

 

Hoe kun je de cirkel doorbreken?

De pijn en het gevoel van verborgen agenda’s, incongruentie en verkeerde verwachtingen hebben nog lang invloed op hoe iemand in een team werkt. Zo blijft de vicieuze cirkel in stand.

 

Hoe kun je deze cirkel voor jezelf doorbreken? Allereerst door je ervan bewust te zijn dat het gevoel van onveiligheid in het verleden is ontstaan. En ten tweede dat je de mogelijkheid hebt om anders te kijken naar dat verleden.

 

Dat laatste doe je door jouw persoonlijke ervaring met dat deel van jouw levensgeschiedenis in een nieuw daglicht te plaatsen. En jouw eigen verhaal hierover te herschikken en opnieuw te vertellen. Zonder de waarheid te verloochenen. In mijn blog de waarheid is een verhaal lees je hier meer over.

 

 

Vertrouwen geeft inspiratie en energie

Ik gun iedereen en mezelf niet in het minst vertrouwen. Als je met vertrouwen de dag begint, de marathon gaat lopen, aan een nieuwe baan of opdracht begint, is jouw toekomstbeeld, jouw perspectief positief. Dat geeft plezier, inspiratie, energie en een grotere kans op succes. Zo belangrijk is vertrouwen en zoveel inspiratie en energie geeft het.

 

Er is geen weg naar vertrouwen; vertrouwen is de weg.’

 

Geef het hervinden van vertrouwen in de toekomst dan ook prioriteit. Neem de tijd om jouw eerdere ervaringen van onveiligheid in een nieuw daglicht plaatsen. En ze in een voor jou samenhangende setting te plaatsen. Welke doorlopende lijn zie je dan, welke oude overtuigingen mag je loslaten?

 

 

Blijf regisseur van je zelfvertrouwen

Van belang is ook de regie over jouw vertrouwen niet uit handen te geven aan je omgeving. Dan houd je vast aan de slachtofferrol. Blijf zelf de regisseur van jouw (zelf)vertrouwen:

 

 

Vaak gaan vertrouwensproblemen niet over het hele team. Het gebeurt ook dat er 2 of 3 mensen niet goed met elkaar overweg kunnen. Een team voelt dat. Maar een team hoeft niet per se te weten wat het probleem precies is tussen die mensen.

 

In zo’n geval is het helpend om het probleem buiten het team op te lossen. Met alleen de betrokken mensen. Als dat lukt, is de spanning tussen die personen verdwenen en is ook de lucht in het team geklaard. Wat vernieuwde energie met zich meebrengt.

 

Pak ook hierin de regie. Jouw collega’s zullen je er dankbaar voor zijn en zich uitgenodigd voelen zich eveneens krachtig kwetsbaar te uiten.

 

 

 

Ben je eraan toe om keuzes te gaan maken op basis van wie je echt bent en wat je werkelijk verlangt? We helpen je om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer>

 

Hoe kun je nu bang zijn voor je talent? Want daar ben je toch blij mee, zou je denken. Toch is de praktijk anders. Gaan staan voor je talent blijkt voor veel aarzelingen en terughoudendheid te zorgen.

 

Staan voor je talent betekent verantwoordelijkheid nemen voor wat je met jouw talent doet. Met andere woorden: wanneer jij met inzet van jouw talent toch een fout maakt, ben jij verantwoordelijk. En niet zelden komt dan faalangst om de hoek kijken. Daar herkennen we allemaal wel iets in.

 

 

Omgaan met fouten maken

Hoe jij omgaat met het maken van fouten, leerde je al vroeg als kind en tiener. Vooral door te ervaren hoe je omgeving hiermee omging.

 

Ten eerste als kind in het ouderlijk gezin. Werd je gestimuleerd in het verkennen van je mogelijkheden? Of hing er een streng oordeel rondom het maken van fouten of vergissingen?

 

Daarnaast in het onderwijs. Hier werd je gaandeweg getraind in het omgaan met tegenvallende beoordelingen en lagere cijfers dan gewenst. En zag je hoe anderen daarmee omgingen. Je accepteerde waarschijnlijk in de loop der jaren dat je minder goed bent in bijvoorbeeld rekenen en wiskunde of talen en spelling.

 

 

‘Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht.’

Marianne Williamson

 

 

Maar als het gaat om het accepteren van verantwoordelijkheid voor je unieke talenten – datgene waar je goed in bent, maar niet onfeilbaar – ligt dit toch een stuk gevoeliger en kan het zelfs angst oproepen. En dat is jammer.

 

 

Jouw unieke talent maakt jou onderscheidend waardevol

Juist jouw unieke talenten maken je onderscheidend waardevol. Voor je (werk)omgeving, maar ook voor jezelf. Want bijdragen met je talent geeft voldoening en vertrouwen.

 

Om je hier meer bewust van te maken, roep ik de hulp in van niemand minder dan Nelson Mandela die het volgende gedicht van Marianne Williamson voorlas bij zijn inauguratie als president van Zuid-Afrika.

 

 

Onze diepste angst is niet dat wij onvolmaakt zouden zijn,
Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meeste vrezen.

Wij vragen onszelf af:
Wie ben ik om mezelf briljant, schitterend, geweldig te achten?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God!
Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlicht aan je klein te maken
opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen.

Wij zijn bestemd om te stralen zoals kinderen dat doen.
Wij zijn geboren om de glorie Gods die in ons is te openbaren.
De glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig.

En als wij ons licht laten stralen geven we onbewust
andere mensen toestemming hetzelfde te doen.
Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn,
bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

 

 

Uit mijn praktijk

Om dit verder te onderbouwen haal ik graag twee voorbeelden naar voren uit mijn praktijk van afgelopen week. Geheel eigen talenten die onderscheidend waardevol zijn.

 

 


Sta garant voor het resultaat van je talent

Marja en ik willen een topprestatie leveren met iedere inspanning die we als ondernemers voor onze klanten en opdrachtgevers verrichten. Met minder nemen we geen genoegen.

 

 

‘Staan voor je talent betekent verantwoordelijkheid
nemen voor wat je met je talent doet.’

 

 

Voor aanvang van een traject benoemen we daarom altijd de beoogde resultaten die we gaan behalen. Vanuit vertrouwen in onze talenten durven we garant te staan voor deze resultaten.

 

Destijds bij aanvang van onze onderneming best griezelig. Angst voor ons talent? Wellicht. Maar het garanderen van resultaat bij onze klanten werkt voor ons ook bevrijdend, voorbij de angst. En het behalen van resultaat is onze beste reclame gebleken.

 

 

Onvrede: de keerzijde.

Je zou zeggen dat het de primaire wens van ieder bedrijf is om goede kwaliteit en resultaten te behalen voor hun klant of opdrachtgever. Helaas is dit niet meer leidend voor veel organisaties. In plaats daarvan gaat het om efficiëntie en kostenbeheersing, met als sturingsmechanisme het protocol en de cijfers.

 

 

‘Krijg jij waardering voor het behalen van
kwaliteit en resultaten met jouw talent?’

 

 

Bij Kompaszie merken we het resultaat hiervan direct in de onvrede van onze klanten over hun werk. Niet alleen zorgmedewerkers en bijvoorbeeld fysiotherapeuten, maar ook vanuit grote onderwijsorganisaties, overheden en commerciële bedrijven krijgen we klanten binnen met grote onvrede. Omdat niet de kwaliteit voor de klant leidend is, maar kostenbeheersing en protocollen.

 

 

Word jij bij jouw werkgever gewaardeerd voor jouw talent en de beste oplossing/ bijdrage aan kwaliteit die jij levert? Of gaat het erom dat jij op het juiste moment een vinkje zet achter de voorgeschreven stap in het protocol? Waardoor jouw unieke talenten niet tot bloei kunnen komen.

 

Ik heb niet de illusie dat de policy van grote organisaties snel gaat veranderen. Daarom wil ik je bewust maken van de persoonlijke consequenties als gevoelens van onvrede, zinloosheid en zelfs burn-out, wanneer je bij dit soort werkgevers niet kunt gaan staan voor je talent.

 

 

‘Maar let op dat je deze onvrede ook kunt ervaren, omdat je je door angst laat weerhouden onderscheidend waardevol te zijn: voor de ander en voor jezelf.’

 

 

Waarom staan voor jouw talent?

Unieke talenten maken je echt onderscheidend en geven je echt voldoening wanneer je deze inzet om een ander een betere kwaliteit van leven te bezorgen. Daarmee geef je zin en betekenis aan wat je doet.

 

Er zijn talloze mensen die dezelfde vaardigheden en diploma’s hebben als jij. Maar voor jouw onderscheidend talent krijg je geen diploma. Wel hartverwarmende waardering. En geef jij ‘door jouw licht te laten stralen, andere mensen onbewust toestemming hetzelfde te doen’.

 

 

Ben je eraan toe om keuzes te gaan maken op basis van wie je echt bent en wat je werkelijk verlangt? We helpen je om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer>

We hechten terecht veel waarde aan de waarheid. Het geeft ons een gevoel van stabiliteit en zekerheid. Toch is ook de waarheid slechts een verhaal. Want waarheden verschuiven, ontwikkelen zich in de tijd. Sta er maar even bij stil en realiseer je: onze waarneming van de realiteit is niet meer dan een illusie, een verhaal of beeld dat we zelf creëren.

 

Nu claimt de wetenschap al lang het alleenrecht op de échte waarheid. Maar achter deze claim van onafhankelijke waarheid blijkt steeds vaker een – meestal commercieel – belang te zitten. En weinig besef dat wetenschap pas werkelijk te vertrouwen is, wanneer het bestaan van meerdere waarheden wordt erkend.

 

Ook ik hecht waarde aan wetenschap. In ieder geval aan wetenschap die transparant is. En die ernaar streeft om zoveel mogelijk objectieve maatstaven te betrekken in het onderzoek naar de waarheid.

 

Maar ook de verkondigde waarheid van de wetenschap blijft een momentopname. Een verhaal dat we kunnen vertrouwen of niet. En wat gisteren waar was, hoeft dat vandaag niet meer te zijn.

 

Houd de waarheid niet vast

Wanneer je ruimte wilt creëren voor kansen, is het belangrijk niet nodeloos vast te blijven houden aan pijnlijke waarheden uit je verleden. Want daarmee blokkeer je jezelf om vrije keuzes te maken.

 

Vertrouw oprecht jouw waarheid tot er zich een betere waarheid aandient. En laat dan oude overtuigingen los die je in de weg staan om nieuwe kansen te zien en te pakken.

 

Maar laat dit geen pleidooi zijn om te handelen zonder principes, waarden en focus. Want alleen een gerichte focus, gebaseerd op je fundamentele waarden, geeft diepgang aan je keuzes.

 

 

Een kloppend verhaal componeren

Tijdens onze coachingstrajecten ondersteunen we klanten in hun streven naar een betekenisvol leven. Daarbij is een belangrijke bron van inspiratie het boek van Emily Esfahani Smith: De kracht van betekenis.

 

In het vierde hoofdstuk van dit boek beschrijft ze de mogelijkheid om het verhaal van je leven kloppend te maken. Want ook de waarheid van onze levensgeschiedenis is namelijk een verhaal.

 

Dit wetende, kun je het zelf componeren. Zoals een jazzmuzikant al improviserend de verschillende componenten van de compositie verschuift. Zo maak jij jouw levensgeschiedenis meer samenhangend en kloppend door de delen van je leven in elkaar te passen.

 

Hiervoor gebruik je bovenal en eerst jouw intuïtie. Voel of het intuïtief klopt. En vertrouw op dat weten dat het klopt.

 

Door belemmerende componenten uit jouw levensgeschiedenis in een nieuw daglicht te plaatsen, kun je ze een andere plek geven. Zonder de waarheid te verloochenen. Integendeel. Want het is juist onze menselijke verslaving aan egodrama die herinneringen in een onjuist perspectief plaatst.

 

 

Vertel jouw verhaal

Bijzonder aan het boek van Emily Smith is de waarde die zij daarin toekent aan het vertellen van het kloppende verhaal. Je kunt het verhaal in je hoofd componeren. Maar pas wanneer je het verhaal vertelt, kom je erachter of het verhaal werkelijk klopt.

 

Dat vraagt er wel om dat de littekens van jouw levensgeschiedenis op zijn minst enigszins zijn verwerkt. Zodat je er als verteller op kan terugkijken. Er betekenis aan kan geven.

 

Wanneer je in staat bent jouw levenswaarheid samenhangend te vertellen, ben je in staat belemmerende overtuigingen en blokkades achter je te laten. En daardoor meer ruimte te creëren voor nieuwe kansen.

 

 

 

Tijdens een traject bij Kompaszie krijg je onder meer zicht op de belemmerende overtuigingen die jou in de weg staan om nieuwe kansen te zien en te pakken. We helpen je om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer>

Meestal spreken we over het ego in een negatief daglicht. Op deze manier distantiëren we ons van ons ego. We doen onszelf echter tekort wanneer we er alleen maar in negatieve zin over spreken. Want de vaardigheden die we vanuit ons ego ontwikkelen, beheersen we juist heel goed. En kunnen we daardoor goed benutten in ons werk en in onze carrière.

 

Als we over het ego van anderen spreken, doen we dat vaak in negatieve bewoordingen: “Haar ego is te groot; ze vindt zichzelf wel heel belangrijk.” Maar ook: “Hij heeft duidelijk te weinig ego; hij neemt totaal geen verantwoordelijkheid.”

 

In onze perceptie staat iemands egowereld (overlevingsmechanisme) tegenover iemands essentie, tegenover echt-zijn. Toch ontneem je jezelf en anderen kansen door voorbij te gaan aan de waarde van het ego. Het is alleen de kunst om je egovaardigheden selectief in te zetten, daar waar ze jou dienen.

 

Ik noem een aantal van deze egovaardigheden als voorbeeld:

 

 

 

 

 

Vaardigheden tegenover talenten

Egovaardigheden leer je jezelf aan om te overleven. Al heel vroeg in je kinderjaren en vervolgens ook in het onderwijs. Overleven heeft natuurlijk prioriteit. Maar eenmaal volwassen ontstaat bij velen de wens om de aangeleerde vaardigheden weer af te leren.

 

Want egovaardigheden ontwikkelden zich vaak tot egopatronen. En daarmee gaf je de controle over aan reactiemechanismen. Mechanismen die je nu hopeloos in de weg kunnen staan om weer vanuit je ware zelf te leven. Niet voor niets hebben onze loopbaantrajecten als subtitel: ‘Van overleven naar leven.’

 

‘Zowel talenten als egovaardigheden zijn van meerwaarde.’

 

Hoe goed je er ook in bent: egovaardigheden zijn niet je talenten. Talenten ontwikkelen zich namelijk vanuit je drijfveren, je essentie of ware zelf. Daarin onderscheiden talenten zich van aangeleerde egovaardigheden. Maar beide zijn van meerwaarde voor je carrière.

 

Of zoals Annemarie Baltus, leiderschapsontwikkelaar, het omschrijft: ‘Je talent komt uit je Ware Zelf en gaat via je Ego naar buiten. Daarom is het belangrijk dat je je Ego in beheer neemt, zodat je talent zo zuiver mogelijk naar buiten kan.’ ( je ego en je ware zelf: twee werelden)Haal energie uit je ego

Kijk positief naar je egovaardigheden. Ze kunnen je zeker van dienst zijn in je carrière. Juist omdat je er zo goed in bent. Waardoor er kansen op je pad komen waar je energie van krijgt.

 

Blijf er echter wel alert op dat dezelfde vaardigheden je ook onderuit kunnen halen. Houd de balans. Jouw gerichtheid op het behalen van perfecte resultaten kan je tevreden klanten en een goede reputatie opleveren. Maar je ook onnodig uitputten en naar een burn-out slepen.

 

Het is de kunst om jouw egovaardigheden selectief in te zetten, daar waar ze jou dienen.’

 

Laat los waar je jouw vaardigheden inzet als ongezond reactiepatroon. En dat loslaten lukt beduidend beter wanneer je met compassie kunt kijken naar de positieve waarde van jouw ego. Met andere woorden: wanneer jij je ego koestert!


 

Meer zicht krijgen op je kwaliteiten en hoe je ze kunt inzetten, maakt onderdeel uit van het loopbaantraject van Kompaszie. We helpen je om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer>

 

We zijn het er meestal wel over eens dat niemand bewust nep wil zijn. Maar wat is dan echt écht? Wat maakt een persoon authentiek? Er is een groot verschil tussen jezelf als ideaal presenteren, en gewoon laten zien wie je bent. En om dat laatste draait alles.


De waarde van écht of authentiek zijn, voelen we allemaal aan. Mensen die waarachtig zijn, vertrouwen we door hun oprechtheid. Echt zijn betekent dat je jezelf niet groter, maar ook niet kleiner voordoet. Dat waardeert jouw omgeving, maar belangrijker nog: je voelt jezelf hierdoor krachtiger en vrijer.

 

Echt zijn betekent dat je jezelf niet groter,
maar ook niet kleiner voordoet.

 

Ik wil je via mijn blogs meegeven dat er zoveel meer mogelijk is dan je zelf soms denkt. Als je echt en waarachtig bent, merk je dat direct. Vooral door het authentieke contact met je omgeving.

 

Oefenen in echtheid

Zo vertelde ik eerder over de oprechte glimlach. Ik nodigde je uit om te oefenen met oprecht glimlachen. Om vervolgens dagelijks het positieve effect hiervan te ervaren. Maar als je glimlach niet echt oprecht is, word je al snel als onecht gezien. Dit luistert nauw.

 

Zelf ervaarde ik oefenen in echtheid bij een tweejarige training die ik jaren geleden volgde: ‘de clown’. De kern draaide om de oefeningen op het podium. Waarbij we continu oogcontact moesten houden met het publiek van medecursisten.

 

Nou ik verzeker je, dat is zweten geblazen. ‘Oogcontact publiek!’, was steeds het begeleidende commentaar van onze trainers.

 

 

Ik herinner me hoe ik worstelde met een ogenschijnlijk simpele opdracht: ga met je rode clownsneus op het podium staan en maak het publiek aan het lachen. Maar wat je ook probeert, bedenkt en in gang zet, je publiek vertoont nauwelijks een lach. Pas wanneer het zweet van wanhoop je uitbrak, kwam er reactie en werd er gelachten.

 

Zo leerde ik stap voor stap wanneer je publiek reageert, wanneer je wel contact hebt. En dat was maar één ding: zodra je echt bent!

 

Na afloop van de training in 2004 schreef ik een gedicht:

 

De clown

snuffelt kietelt en wroet
in mijn naakte bestaan.

 

Op zoek naar wie ik ooit was
zonder maskers zonder wapens.

 

Voordat ik onaantastbaar werd
me achter woorden kon verschuilen.

 

Verstand op nul
voeten op de grond
zonder flauwe kul.

 

Loslaten wat mij overeind hield
Mij bracht wat ik ben.
Wie ik was. Wie ik ben.

 

Me zelf gaan acteren?
Met een clownsneus
de ander plezieren?

 

Of terug naar mijn naakte bestaan
dat is lang geleden
mijn hergeboorte vieren.

 

Het is bijzonder hoe contactclown Puk zich helemaal bleek te herkennen in mijn gedicht. Ze liet me weten: ‘Het is inderdaad best even zweten, de weg naar echt zijn, maar dan heb je ook wat!’

 

Natuurlijk hebben we veel gelachen tijdens de clownstrainingen. Maar het was ook heftig om jezelf zo tegen te komen. Ik leerde er hoe echt-zijn werkt. Hoe je door echt te zijn beter in contact komt met anderen.

 

Je hoeft niet anders dan jezelf te zijn

Jouw eigen koers varen. Dat is best ingewikkeld in deze tijd van alom opdringende reclame. De farmacie die onze gezondheid aan hun verdienmodel koppelt en algoritmes die ongeremd ons dagelijks leven binnendringen.

 

Maar zodra jij je focus helder hebt. Weet wat je wel en niet kunt en waar je écht naar verlangt. Dan ga je als vanzelf aan de hand daarvan jouw eigen weg bewandelen.

 

‘Je hoeft niet anders dan jezelf te zijn’, zeggen oud klanten van ons nog jaren nadat ze een traject bij ons afsloten. En zo eenvoudig is het.

 

Zo vertelde een klant: ‘Toen ik mijn traject bij Kompaszie begon, wist ik niet goed waar ik stond. Door de persoonlijke confrontatie weet ik weer wie ik ben, wat mijn kernwaarden zijn en welke kant ik op wil in mijn loopbaan.’

 

Want echt zijn draagt ook bij aan
voldoening en succes in je loopbaan.

 

‘Bedrijven en instellingen hechten steeds meer waarde aan authentieke medewerkers, schrijft Marieke van Oosterhout in haar artikel over authenticiteit voor Carrièretijger.

 

Waarna ze verklaart: ‘Omdat zij dichter bij zichzelf staan en werken vanuit hun diepste zingeving, zijn zij vaak succesvoller dan hun niet-authentieke collega’s. Hoe dichter je bij jezelf staat en vanuit je persoonlijke waarden handelt, hoe beter je in staat bent jezelf te onderscheiden van anderen.’

 

Hoe het voelt om jezelf te zijn tijdens een sollicitatiegesprek, vertelde een van onze klanten op de volgende manier: ‘Mijn cv is nu in alle opzichten helemaal Marianne. Dat geeft een krachtig en tegelijkertijd een rustig gevoel.’

 

Waarachtig zijn

Waarachtig zijn vraagt oprechtheid, moed en een verlangen naar echt zijn. Waardoor je blijft luisteren naar jouw persoonlijk kompas.

 

Want wat jouw kompas je vertelt, is niet altijd in overeenstemming met wat je omgeving vindt wat juist is. En niet alleen wat anderen ervan vinden, maar ook wat je van jezelf moet.

 

Het is de kunst naar je innerlijke stem,
het vertrouwen in jezelf te luisteren.

 

En niet de zekerheid buiten jezelf te zoeken door reactief te zijn en passief te wachten op wat er gebeurt. Dus ga ervoor! Zoek actief de ruimte voor kansen, zodat deze zich vanuit vertrouwen kunnen aandienen.

 

 

Onderzoeken wie je in essentie bent en wat je werkelijk verlangt, maakt deel uit van het loopbaantraject van Kompaszie. We helpen je om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer>

Op het eerste gezicht is jezelf schuldig voelen maatschappelijk en cultureel een heel acceptabele houding. Er blijkt empathie uit. Want wanneer je schuldgevoel uit, laat je zien dat je empathisch bent over de effecten van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag tegenover anderen. Maar jezelf de schuld geven is niet altijd terecht. En soms neem je schuld op je, terwijl je niets verkeerd deed.

 

Het is goed om je bewust te zijn van de verlammende effecten van schuld en schaamte. Terwijl schuldgevoel voortkomt uit het gevoel dat je faalt, tekortschiet. Komt schaamte meer door het (mogelijke) oordeel van de ander. Beiden houden je tegen verantwoordelijkheid te nemen. En daarmee om stappen te zetten in je privéleven of loopbaan.

 

Impact van schuld en schaamte

De waarde van het verschil tussen schuldgevoel en spijt tonen we vaak in onze houding naar kinderen of leerlingen: ‘Ik wijs jou niet af, maar ik wijs jouw gedrag af.’ Ook in de strafrechtspraak gebeurt dit regelmatig.

 

Bij schuldgevoelens overtuig je jezelf ervan dat je slecht bent. Wanneer je spijt hebt, weet je dat je iets verkeerd deed. Het lijkt ons wel redelijk te lukken om richting anderen duidelijk te zijn over het verschil. Maar naar onszelf verloopt dit proces een stuk hardnekkiger.

 

Zo was het gezin van een klant in de financiële schulden terechtgekomen als gevolg van zijn nalatig gedrag. Zijn schaamte en schuldgevoelens leiden ertoe dat hij in de ziektewet belandde. Hij kon het moeilijk bespreekbaar maken en sliep erg slecht. Doordat zijn gezin hieronder leed, voelde hij zich extra schuldig. Toch liet hij toe dat schuldgevoel en schaamte hem in de weg stonden. Waardoor hij zijn nalatig gedrag (lees verantwoordelijkheid) niet onder ogen kon zien. En zo ook de mogelijkheid hier verandering in aan te brengen.

 

Is hij daarom slecht en schuldig? Nee. Interessanter is om te kijken waar zijn gedrag vandaan komt. Dan kom je te weten dat hij door omstandigheden nooit de lagere school afmaakte. Zodat hij nu alles dat kan bijdragen aan het oordeel dat hij dom is, uit de weg gaat. Dat hij bijvoorbeeld niet goed overweg kan met digitale betalingssystemen. En het door schaamte nooit aandurfde hier hulp bij te vragen. Zelfs niet toen zijn gezin in de problemen kwam.

 

Of toen een klant – moeder van vier kinderen – het besluit nam om te scheiden, ze door haar omgeving als egoïstisch werd veroordeeld. Waardoor ze in haar beroepscarrière niet meer voor zichzelf durft te gaan staan. De veroordeling bracht haar teveel schaamte om opnieuw voor zichzelf te kiezen.

 

Vicieuze cirkel

Schuldgevoel is een veelvoorkomende emotionele pijn. Onderzoekers schatten in dat mensen ruwweg twee uur per dag een milde vorm van schuldgevoel ervaren. Daarnaast vijf uur per week een gematigde vorm. En zelfs drieënhalf uur per maand een ernstige vorm. Waarbij in sommige gevallen schuldgevoelens jarenlang blijven bestaan en soms zelfs tientallen jaren.

 

Bovendien komen mensen vaak in een vicieuze cirkel terecht. Als je denkt dat je afkeurenswaardig bent, is de kans groot dat je je ernaar gaat gedragen. Met meer negatief gedrag tot gevolg. En inherent hieraan nog meer schuldgevoel. Het leidt tot gedragspatronen en piekernachten waar we graag afstand van willen nemen. Maar hoe dan?

 

Voorbij schaamte en schuldgevoel met zelfcompassie

Nu is zelfkritiek een doodlopende weg: ik deug niet en ben nergens goed voor. Het verlamt en je komt niet vooruit. Waardoor je maar blijft hangen en negatief gedrag voortzet. Zelfcompassie maakt dat je liefdevoller en minder afwijzend naar jezelf gaat kijken.

 

Neem bijvoorbeeld het geval van een goed gekwalificeerde klant. Hij maakte vorig jaar de overstap naar een nieuwe uitdagende loopbaan. Maar presteert niet optimaal in zijn nieuwe werk door de verslavende omgang met zijn mobiele telefoon. Schaamte en schuldgevoel daarover staan hem echter in de weg om pragmatische maatregelen te nemen.

 

Wanneer je begrip en vergeving toont aan jezelf, kun je weer vooruitgaan, jezelf ontwikkelen en stappen zetten. Je zet schuldgevoel en schaamte om naar spijt en verantwoordelijkheid. En leert omgaan met zelfreflectie en zelfcompassie.

 

Ons verslaafde brein de baas

Ook inzicht in hoe het brein werkt, helpt je om jezelf los te maken van morele schuldgevoelens. Eén van de gekste eigenschappen van de mens is dat wij dol zijn op drama. En schuldgevoel is drama. Ons emotionele brein vindt drama fijn. Het maakt hormonen als dopanime vrij, die inspelen op ons beloningsgevoel.

 

Net zoals een rood lampje in je auto aangeeft dat je oliepeil te laag wordt, krijg je met schuldgevoel een waarschuwing in je hersenen: ‘Pas op! Je bent te ver gegaan!’ Eigenlijk zijn onze hersenen er stiekem op ingericht dat heerlijk te vinden. Je eigen dramaserie, maar dan in je hoofd. Klinisch psycholoog Paul van Deun schreef in zijn boek het gekaapte brein over dit fenomeen. Waarmee hij een andere kijk geeft op verslavingen.

 

Het lijkt misschien stigmatiserend om jouw gedrag te associëren met verslavingsgedrag. Maar dat inzicht ondersteunt je om uit het schuldgevoel en de verlamming te komen. Het helpt je om ongezonde gedragspatronen uit de morele schuldmodus te halen.

 

Eerst protesteert je lichaam, wanneer jij niet langer toegeeft aan de wens van beloning. Toch maakt het je vrij voor nuchtere verantwoordelijkheid: ‘Als het zo werkt, dan kan ik concrete maatregelen nemen. En mezelf uit mijn onnodige lijden verlossen.’

 

Spijtbetuiging

Een recent mediamoment bracht mij ertoe over dit thema te willen schrijven: de spijtbetuiging over ons aandeel aan het slavernijverleden. Onuitgesproken schuldgevoelens en schaamte stonden tot nu toe in de weg om onze excuses te maken. ‘Ik ben daar toch niet schuldig aan!’

 

Eindelijk hoorde en las ik in de media over het verschil tussen schuld en verantwoordelijkheid. En dat dit bewustwordingsproces uiteindelijk leidde tot welgemeende excuses. Zo sprak premier Rutte: ‘Wij zijn er verantwoordelijk voor dat veel nabestaanden van de tot slaafgemaakten, niet langer onnodig lijden door de misdaden die onder de verantwoordelijkheid van de natie zijn gepleegd. En hierna geen punt, maar een komma.’

 

Zelfreflectie met zelfcompassie

Mijn eigen inzicht over het wezenlijke verschil tussen schuld en verantwoordelijkheid kreeg ik bij een begeleide sjamanistische meditatie met de volgende uitgangsprincipes:

 

 

 

Natuurlijk ben je vrij om je eigen manier te vinden om met het vrijmaken van schuldgevoel en schaamte om te gaan. Maar ik wil je bovenstaande bevrijdende kennis niet onthouden. Mij heeft het veel gebracht. En ik weet, vele anderen ook.

 

 

 

Leren loslaten van wat je in de weg staat om stappen te zetten in je loopbaan of eigen onderneming, is onderdeel van de trajecten van Kompaszie. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of ons loopbaantraject of ondernemerstraject iets voor je is. Vertel me meer>

Het is weer het moment dat we elkaar het beste wensen voor het nieuwe jaar. Ik wens je vooral veel te ontdekken in 2023. Want ontdekken brengt vaak positieve verrassingen met zich mee.

 

‘We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt’, zegt Albert Einstein. Wanneer je hetzelfde blijft doen, bekende patronen blijft volgen, vind je niet de oplossingen waar je naar op zoek bent. Ontvang je niet de ingevingen die je bij nieuwe kansen brengt. Ontdek je niets anders dan wat je al kent.

 

Daarom heeft ontdekken voor mij een bijzondere betekenis. Ontdekken heeft allerlei verrassingen in petto. Het brengt je naar openingen en nieuwe richtingen. Een zin uit mijn eerste blog gaf het al aan: ‘door alleen maar de deksel op te lichten, ontdek je hoe dichtbij jouw kansen liggen’.

 

Maar een voorwaarde voor ontdekken is wel dat je incalculeren zoveel mogelijk loslaat. Anders gebeurt er vooral wat je van tevoren bedacht had. Ontstaat er geen ruimte. En dienen zich aanzienlijk minder kansen aan.

 

Waarom ont-woorden ruimte creëren

Het is niet toevallig dat binnen het overkoepelende thema van de blogs – ‘Ruimte creëren voor Kansen’ – allerlei thema’s aan bod komen met het voorvoegsel ont-. Want veel woorden met dit voorvoegsel hebben invloed op de mogelijkheid om ruimte te creëren. Zo schreef ik eerder al over ont-moeten en ontwikkeling waartoe.

 

Laat ik er nog een paar noemen. Je hebt ont-woorden met een tegenstelling. Zoals in ontdekken, ontheiligen en ontbinden. Waardoor er ruimte ontstaat voor het loslaten van oude patronen.

 

Daarnaast heb je ont-woorden met als betekenis: beginnen met… Bijvoorbeeld ontwaken, ontkiemen en ontstaan. Deze woorden geven ruimte aan (persoonlijke) groei en nieuwe manieren van handelen.

 

Wat ont-woorden gemeen hebben, is dat het steeds gaat om de overgang van de ene toestand in een andere, tegenovergestelde toestand. En juist die overgang geeft ruimte voor kansen.

 

Ontdek jouw top 3 van ont-woorden

Om richting te geven aan jouw kansen voor 2023 stel ik voor om uit de onderstaande lijst van ont-woorden er drie te kiezen die jou het meest intrigeren en inspireren. Het is alleen al leuk om te ontdekken welke bovenaan aan jouw lijstje komen. Maar ook om daarna te ervaren welke kansen uiteindelijk in 2023 op jouw pad komen.

 

Dit is mijn top 3:
1. Ontdekken
2. Ontregelen
3. Ontmoeten

 

Ten eerste ontdekken. Want bij ontdekken, zoals ik hierboven vertelde, spreekt het verrassende aspect mij zeer aan. En me laten verrassen biedt voor mij de meeste openingen.

 

Daarna komt ontregelen. Deze komt onverwacht bij mij bovendrijven. Ik moet mezelf regelmatig ontregelen om uit vastgeroeste patronen te komen. Zodat ik vervolgens verrassende ingevingen mag ontvangen, die me verder helpen.

 

Zo heeft mijn stap om deze reeks blogs te gaan schrijven, mij in zekere zin ontregeld. Het voelt kwetsbaar om me zo naar buiten uit te spreken. Om de reacties hierop te ontvangen: positief en ook negatief. Hoe reageer ik hierop? En mijn ego? Maar het creëert daarnaast zeker ruimte voor nieuwe inzichten en kansen.

 

Ten slotte ontmoeten. Want ontmoeten wil ik in alle opzichten. Vooral ontmoeten zonder de beperking van moeten.

 

Ik wens je veel plezier met het uitzoeken van jouw top 3 ont-woorden.

 

Ont-woorden lijst

Voor het gemak stelde ik onderstaande lijst samen. Maar misschien heb jezelf aanvullingen.

 

• Ontaarden
• Ontberen, ontbijten, ontbinden, ontboezemen, ontbieden, ontbranden
• Ontcijferen
• Ontdekken, ontdoen, ontdooien
• Onteigenen, onteren, onterven
• Ontfermen
• Ontgoochelen, ontglippen, ontginnen, ontgaan
• Onthalen, onthechten, ontheffen, onthouden, onthullen, ontheiligen, onthutsen
• Ontkennen, ontkrachten, ontkleden, ontkiemen, ontkomen, ontknopen, ontkoppelen, ontkurken
• Ontlasten, ontladen, ontlokken, ontluisteren
• Ontmoeten, ontmaskeren
• Ontnuchteren
• Ontploffen, ontplooien, ontpoppen,
• Ontraadselen, ontroeren, ontreddering, ontregelen, ontrieven, ontrollen
• Ontstaan, ontsieren, ontspannen, ontsteken, ontsmetten, ontslaan, ontsluieren, ontsluiten, ontstijgen
• Ontvangen, ontveinzen, ontvetten, ontvlekken, ontvluchten, ontvoeren, ontvreemden
• Ontwaken, ontwikkelen, ontwapenen(d), ontwerpen, ontwaren, ontwarren, ontworstelen, ontwrichten
• Ontzeggen, ontzetten, ontzien, ontzouten, ontzenuwen

 

Is het gelukt om een top 3 samen te stellen? Ben je verrast door wat er bij jou voor 2023 kwam uitrollen? Ik ben benieuwd en stel het op prijs wanneer je met Kompaszie jouw top 3 wilt delen! Stuur ons een bericht via contact.

 

We gaan ontdekken welke verrassingen 2023 voor jou en voor mij in petto heeft!

 

 

Kiezen voor een gezonde toekomst met een baan die echt bij jou past? Onderzoeken wat je nu werkelijk verlangt in je werk? Wil je hier meer over weten? Maak dan een afspraak voor een gratis loopbaanconsult. Vertel me meer

Waar doen we het allemaal voor! Geluk is een consumptieartikel geworden. Niet heel veel anders dan geld. Tijd voor een andere perspectief.

 

‘Ja, maar als ik veel geld verdien dan kan ik een groot huis kopen.’

 

Een groot huis, zeker dat kan. En dan…veel schoonmaken, het onderhoud, hoge energiekosten, er kan wat defect raken, grotere kans op diefstal en beschadiging of het kwijtraken van je winst.

 

Maar ook minder vrijheid. Want je moet veel geld blijven verdienen om je hypotheek en onderhoudskosten te betalen. Is dat geluk?

 

‘Ja, maar ik spaar voor mijn pensioen.’

 

Nou, ik maakte ze mee, op de terrassen, in de Algarve, in de winter: veel leegheid.

 

Het is niet voor niets dat in landen waar mensen het meest ‘gelukkig’ zijn en gemiddeld het meeste geld ter beschikking hebben, de meeste zelfmoorden worden gepleegd.

 

Dat de westerse cultuur geobsedeerd is door geluk en het ontbreken daarvan, stelt ook Emily Esfahani Smith in haar boek De kracht van betekenis. Waarin ze op basis van onderzoek uitlegt dat we het verkeerde doel najagen.

 

Ontwikkeling geen doel op zich

Gisteren nog had ik een boeiende ontmoeting met een klant die aan haar ontwikkeling wil werken en daarom tijdelijk bewust koos voor een baan onder haar niveau.

 

‘Persoonlijke ontwikkeling daar gaat het mij om’, zei ze overtuigend. Gezien haar levensgeschiedenis begrijp ik heel goed waarom ze dit doet. En we gaan hierin ook een heel wezenlijk resultaat bereiken.

 

Maar ontwikkeling is geen doel op zich. Want de vraag blijft: ontwikkeling waartoe?

 

In spirituele kringen is verlichting de hoogste staat van persoonlijke ontwikkeling. Aan de ene kant heel mooi, maar eerlijk gezegd: ik zie in deze kringen ook veel ego en wedijver.

 


 

Wat geeft jou voldoening?

Met onze klanten streven we juist naar voldoening. Het woord voldoening verwijst naar voldaan zijn. Een voldaan gevoel over wat je presteerde met jouw talent.

 

In een oefening, waarin we met onze klanten van het ondernemerstraject uitvinden waar ze expert in zijn, staat de volgende introductie: ‘Dat wat een klant koopt of afneemt dient een meerwaarde op te leveren voor de kwaliteit van leven van die klant.’

 

Dus gaat het hierbij niet alleen om het achterhalen van jouw specifiek talent op zich. Het draait er vooral om wát je ermee doet. Voor wie, voor wat. Dan is er geen leeg-heid, maar vol-doening.

 

We doen in al onze trajecten een heel wezenlijke oefening: ‘Verlangen onder jouw verlangen‘. Het duurt maar een kwartiertje. Vaak komen we al na 10 minuten tot iemands wezenlijke verlangen.

 

En dat is nooit geluk.

 

Nooit geld.

 

Nooit een grote auto of een groot huis.

 

Ook niet verlichting.

 

Wel bijvoorbeeld stilte of rust. Maar dan altijd in de zin van verlangen naar evenwicht. Meer balans tussen wat je dagelijks doet en wat (je denkt dat) er van je verwacht wordt. Waardoor stress verdwijnt en er stilte en rust ontstaat. Dan krijg je weer energie van werken en krijgt jouw omgeving ook energie van jou.

 

Als je dagelijks werk verricht, waarin je met jouw talent bijdraagt aan het welzijn van de natuur, de aarde of de mensen om je heen, dan ervaar je inspiratie en voldoening. En dankbaarheid wellicht.

 

En dáár doen we het voor!

 

 

Ben je eraan toe om keuzes te gaan maken op basis van wie je echt bent en wat je werkelijk verlangt? We helpen je om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer>

Als je de dubbele betekenis van het woord ont-moeten herkent, blijft het je bij. Het kan je op het juiste moment eraan herinneren dat écht ontmoeten fijn, helpend en verbindend is. Waardoor je contact kunt maken zonder de lading van het woord moeten.

 
Want we moeten van alles van onszelf. Hoewel daarmee het contact in een ontmoeting vaak overschaduwd wordt door minder prettige emoties. Of door spontane, maar ongewilde overtuigingen en gedachten. Bijvoorbeeld schaamte of ‘ik ben niet goed genoeg’, maar ook: ‘ze moeten wat van mij’. Zo gaan we echte ontmoetingen onnodig uit de weg. Terwijl we diep van binnen wel verlangen naar verbinding.

 

Daarbij denk ik aan een klant die vertelde uit schaamte feestjes te vermijden. Omdat hij dan moet uitleggen dat hij zonder werk zit. Terwijl deze informele ontmoetingen bij uitstek guncontacten kunnen zijn. Waar suggesties kunnen worden gedaan voor werk dat echt bij iemand past. Juist wanneer je open en vrij uitdraagt waar je voor staat en gaat.

 

Bij écht ontmoeten hinder je jezelf niet door beperkingen van buiten of door beperkingen die jij jezelf oplegt. Jezelf vrijmaken voor een ontmoeting kan juist heel erg helpen.

 

Zodra het ont-moeten vrij is, wordt het een vrijmakende-state-of-mind. Net als een glimlach waar ik in een eerder blog over schreef. Als niets meer moet, mag ik er (bij) zijn. Als niets meer moet, is er veel meer mogelijk.

 

 

Muurtjes laten zakken

Ook weet ik uit eigen ervaring, en door ervaringen met onze klanten, dat echt ontmoeten alleen mogelijk is als je je eigen muurtjes laat zakken.

 

Als je stopt met pleasen of de clown uithangen. Gedrag dat hunkert naar aandacht. Als je stopt met doen alsof je onafhankelijk en sterk bent. Omdat het té kwetsbaar voelt om je ware behoeften te delen. Als je leert om hulp te vragen of toelaat dat iemand voor je zorgt.

 

Toen ik 20 was, las ik mijn eerste boek over persoonlijke ontwikkeling: Liefhebben – een kunst, een kunde van Erich Fromm. Zijn eerste hoofdstuk over zelfliefde was een openbaring waar ik nog alle dagen het profijt van ondervind.

 

Want pas als jijzelf beschikbaar bent, dan kan de ander ook dichterbij komen. En daarmee bedoel ik niet beschikbaar voor die ander, maar beschikbaar voor jezelf. Niet meer verlangen naar iets of iemand buiten jezelf. Maar een diepe ontmoeting aangaan met jezelf. Met alles wat je bent, ook je schaduwkanten.

 

Vrij ontmoeten

Als niets meer moet, kan ik ontmoeten
Gewoon omdat het dan zo gaat
Niet meer de eis ontmoet te worden
Geen angst meer om me te (ver)binden
Geen angst meer dat je me verlaat

 

Ruimte creëren

Als je vrij kunt ontmoeten, geef je toe aan het oerverlangen naar verbinding. Dan geef je ruimte aan voldoening, aan van betekenis zijn en kansen die zich voordoen.

 

Want werkelijk ontmoeten en verbinden is een wezenlijke behoefte van ons allemaal. Het helemaal aanwezig kunnen en durven zijn. Bij elkaar en bij onszelf. Op alle lagen: emotioneel, fysiek én energetisch.

 

 

Je zelfkennis vergroten is een belangrijk onderdeel van het loopbaantraject van Kompaszie. We helpen je om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer >

Het volgende gedicht stimuleert me al meer dan 20 jaar om een glimlach op mijn gezicht te toveren. Ik ervaar steeds weer het directe voordeel ervan. Een effectiever instrument kan ik je niet aanreiken.

 

Een glimlach

Een glimlach kost niets en brengt veel op.
Hij verrijkt de ontvanger
zonder de gever ervan te verarmen.
Al duurt hij soms een ogenblik,
de herinnering ervan is vaak eeuwig.
Niemand is te arm om hem niet waard te zijn.
Hij schept geluk thuis en ondersteunt de relaties.
Het is het subtiele teken van vriendschap.

Een glimlach geeft rust aan vermoeiden
en moed aan moedlozen.

Een glimlach geeft zachtheid,
zowel voor jezelf als voor de ander.
Hij kan niet gekocht, niet uitgeleend, niet gestolen worden
want hij heeft geen waarde
tot op het ogenblik dat hij gegeven wordt.
Indien u iemand mocht ontmoeten
die niet meer kan glimlachen,
wees dan mild en geef hem uw glimlach.
Want niemand heeft zo’n grote nood aan een glimlach
als hij die niet meer kan glimlachen.

Dichter onbekend

 

3 voordelen van glimlachen

Ik noem drie belangrijke voordelen van de glimlach:

 

1. Met jouw glimlach breng je anderen veel goeds, zonder dat het je iets kost.
Beter dan bovenstaand gedicht kan ik het niet verwoorden.

 

2. Glimlachen is goed voor je gezondheid.
Zowel mentaal als fysiek/energetisch. Tover een glimlach op je gezicht en je voelt je direct beter. Want door te glimlachen worden goed-gevoel hormonen door je lichaam aangemaakt: dopaminen, endorfinen en de serotonine. Je humeur wordt er dus beter van. Bovendien zijn het ook nog eens natuurlijke pijnstillers. Wacht daarom niet; herontdek het vandaag.

 

3. De glimlach creëert ruimte voor nieuwe kansen.
Met je glimlach straal je sympathie uit. Dat helpt je bij het leggen van contacten en het bereiken van je doelen. Waardoor je ruimte voor kansen creëert.

 
Mensen die er een gewoonte van maken om welgemeend te glimlachen, waarderen we meer. Ze kunnen daardoor makkelijker aansluiting vinden bij anderen. Ook verkopen ze bijvoorbeeld beter of worden eerder aangenomen voor een aantrekkelijke baan. Daarbij komt dat ze sneller een geliefde vinden en meer mensen kunnen boeien. En dat alles met een eenvoudige glimlach.
 

 

 

Herontdek je glimlach

Ik nodig je van harte uit om nu meteen jouw eigen glimlach te herontdekken.

 

Even oefenen…

 

Nu écht glimlachen…

 

Aanvoelen…

 

En, hoe voelt jouw oprechte glimlach?

 

Voel je ‘m ook in je hart?

 

Blijf er alert op wanneer je wel weer een glimlach kunt gebruiken. Zelfs als je je even niet ‘happy’ voelt, heb je er alle baat bij om te glimlachen.

 

Daarmee zeg ik niet dat jij je problemen of conflicten onder de mat moet vegen. Ik zeg ook niet dat jij je emoties van verdriet, woede, schuld of welke dan ook, moet onderdrukken. Wat ik je alleen wil zeggen, is dat glimlachen je helpt om uit de put te klimmen. En je dan ook de glimlach van de ander kunt ontvangen.

 

 


Effecten van de glimlach

Bijkomend voordeel: wanneer je glimlacht, gaan de mensen om je heen je anders benaderen.

 

Als je glimlacht, vinden anderen je:

 

Niet alleen gaan ze je vriendelijker behandelen. Ze zijn meer geneigd jou te helpen. En…ze glimlachen ook naar jou. Kortom:

 

Een glimlach kost niets en levert veel op!

 

 

Het creëren van ruimte voor nieuwe kansen is de rode draad van ons loopbaantraject. We helpen je om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer>

 

Hoe maak je keuzes die goed voor je zijn? Een vaak gestelde vraag, die moeilijk te beantwoorden lijkt. Toch heb ik een duidelijk antwoord voor je. Ik neem je daar graag in mee.

 

De titel van dit blog geeft je vast al het vermoeden dat intuïtie hierbij een belangrijke rol speelt. Je vermoeden is juist. Aan het begin van een loopbaantraject geven mijn klanten vaak aan dat ze hun rationele keuzes meer vertrouwen dan keuzes gebaseerd op gevoel. Binnen een half uur weet ik echter de meesten van hen te overtuigen dat de rol van de ratio schromelijk wordt overdreven.

Hierbij krijg ik hulp van niet de minste persoon: Albert Einstein. Einstein schetst naar mijn mening exact de juiste verhouding en overtuigender dan Albert kan ik het niet brengen. Hij schreef namelijk ooit:

 

‘De intuïtie is een godsgeschenk; de ratio een dienaar.
Ergens in de tijd zijn we de dienaar gaan aanbidden.
En zijn we het geschenk vergeten.’
Albert Einstein

 

Weten dat het klopt

Zoals wel vaker bij Einstein, geldt voor mij: ‘Ik snap lang niet altijd precies wat hij zegt, maar het klopt wel.’ Dat weten dat het klopt, daar gaat het om bij intuïtie. Intuïtie heeft daarmee een veel grotere reikwijdte dan de ratio. Hierdoor ontstaat de ruimte die je nodig hebt voor keuzes waarop je werkelijk kunt vertrouwen.

 

Daarbij komt dat diepgaande keuzes vragen om een holistische benadering. Wikipedia legt dit holisme uit als: ‘Holisme is het idee dat de eigenschappen van een systeem niet afdoende kunnen worden verklaard door slechts de som van zijn samenstellende delen te nemen. Het geheel is meer dan de som der delen.’ In mijn blog over gelijk hebben, noem ik dit 1+1= ≤3.

 

Ook in de dagelijkse praktijk met mijn klanten word ik steeds weer bevestigd in dit weten. Zo verklapte een expert in het oplossen van complexe, elektromagnetische storingen dat hij ter plekke zijn oplossingen volledig baseert op zijn intuïtieve hypotheses. Daarna gaat hij deze thuis testen of ze kloppen.

 

 

Wat is intuïtie?

Laten we intuïtie hier eens ontleden. Zodat jouw intuïtieve keuzes meer tot hun recht komen.

 

Ten eerste. De basis van intuïtie is jouw gevoel.
Maar intuïtie is meer dan dat.

 

Intuïtie = gevoel + kennis en ervaring

 

Of ook wel: intuïtie = gevoel + tot 10 tellen (Even een pas op de plaats, zodat je jouw kennis en ervaring ook kunt meenemen.)

 

 

Check je gevoel

Check bij intuïtieve keuzes altijd zorgvuldig of jouw gevoel klopt.

 

 

 

Gevoel tegenover emotie

Je bewust zijn van misleidende emoties is wel de belangrijkste check. Zuiver je gevoel van deze emoties als je keuzes wilt maken die goed voor je zijn. Maak een duidelijk onderscheid tussen gevoel en emotie. Het hart klopt; emoties niet.

 

Want gevoel komt van binnenuit. Emotie is altijd een reactie op iets. Bijvoorbeeld boos zijn op iemand of gefrustreerd zijn door iets. Maar ook een positieve emotie als verliefd zijn op iets of iemand. Echte liefde komt van binnenuit en van hieruit kun je duurzame keuzes maken. Verliefd zijn is fantastisch, maar op basis hiervan te gaan trouwen?

 

Dus check bij intuïtieve keuzes altijd of emoties onderhuids een rol spelen. Heus het hart klopt! Maar emoties ondermijnen je zuivere gevoel en de juiste keuzes.

 

Tijdens mijn studie aan de universiteit ontwikkelde ik al een vermoeden van de relatie tussen intuïtie/gevoel en ratio/kennis. Keer op keer bevestigde mijn dagelijkse leven deze relatie. Een vermoeden dat uitgroeide tot een duidelijk weten dat het klopt: via onze intuïtie maken we keuzes die goed voor ons zijn.

 

 

Keuzes leren maken die goed voor jou zijn, is onderdeel van het loopbaantraject van Kompaszie. We helpen je daarnaast om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer>

Focus helpt je richting te geven aan het signaleren van kansen. Kansen die juist voor jou van toepassing zijn. We zijn bij lange na niet in staat om alles waar te nemen. En dat hoeft ook niet. Focus helpt je de selectie in je waarneming te maken die je wenst.

 

We hebben allemaal zo onze eigen ervaringen met focus. Zo bleek ik deze zomer opeens pijnlijk last te hebben van wondroos. Ik kende voorheen het begrip wondroos en daar hield het ook mee op. Maar nu ik er last van had, ging mijn focus ernaar uit. Ik hoorde plots in mijn omgeving over allerlei gevallen van wondroos.

 

Daarnaast kan de richting van je aandacht het uitvloeisel zijn van je verlangens. Heb je een verlangen om zwanger te worden? Dan zie je allemaal zwangere vrouwen om je heen. Heb je een verlangen om af te vallen? Dan zie je allemaal slanke mensen om je heen. Heeft een bepaald type auto op enig moment je voorkeur? Je merkt dat je blik steeds valt op dit model.

 

 

 

Focus inzetten voor verlangens

Je kunt jouw focus ook inzetten voor het realiseren van je verlangens. Daarbij is het van belang je focus te baseren op wie je écht bent, jouw essentie:

 

 

Je bewust zijn van je essentie, helpt je te erkennen wat je werkelijk verlangt.

 

 

Open verlangen

Mede via de wereldwijde bestseller van Napoleon Hill, Think and Grow Rich, leerde ik het belang van een open verlangen. Een verlangen gebaseerd op jouw essentiële componenten zoals hierboven beschreven. Maar zonder jezelf – vooraf of gedurende het proces – vast te pinnen op het exacte resultaat.‘Don’t look behind the radarscreen!’, zegt Napoleon Hill. Hij interviewde tijdens zijn leven talloze succesvolle, gerenommeerde ondernemers in Amerika.

 

De grote waarde van dit open verlangen ondervind ik al vele jaren. Ook de fysieke component. Ik noem het wel Verlangen met een Open Hart.

 

 

 

Neiging tot controle

Natuurlijk hebben we de neiging het resultaat van ons verlangen zo vroeg mogelijk te willen weten. Alvast achter het radarscherm kijken. Te willen controleren hoe het proces verloopt en of het al opschiet.

 

Maar als je open verlangen omslaat naar hunkeren, wordt het pijnlijk lijfelijk. Dan voel je je hart al verkrampen. Het gevoel van angst: willen controleren, behoefte aan zekerheid.

 

Echt, controle stagneert het proces van het realiseren van jouw verlangens. Je ratio stuurt deze controlemechanismen aan. Volg daarentegen je hart; vertrouw op je intuïtie. (Over de waarde van intuïtie meer in mijn volgende blog.)

 

 

 

Laat je verrassen!

Juist door te verlangen met een open hart en een heldere focus, kun je verrast worden met resultaten die je vooraf niet voor mogelijk hield.

 

Ik heb op die wijze hele goede ervaringen met het verlangen naar ingevingen waar de situatie om vraagt en die de ander dienen.

 

Verlang naar ervaringen die je voldoening geven. Jouw open focus helpt je vervolgens om kansen te signaleren en je verlangens waar te maken.

 

 

Meer zicht krijgen op jouw essentie en wat je werkelijk verlangt, is onderdeel van het loopbaantraject van Kompaszie. We helpen je om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer>

In het blog niet tegen de stroom in sprak ik over het enneagrammodel en onze verschillende reactiepatronen. Ik heb de eigenschappen van het type 9: de bemiddelaar. Ik streef bovenal een comfortabel leven na. Daarbij past dat ik graag alles hetzelfde wil houden. Wel zo comfortabel toch? Gaandeweg werd het mij helder. Mijn hang naar comfortabel leven was meer een verslaving dan een gezond streven naar ontspannen leven.

 

Zo nam ik me enkele jaren geleden voor om te stoppen met een groepsactiviteit, waarbij ik meer dan tien jaar actief betrokken was. Door dit voornemen raakte ik somber gestemd. Wat mij op dat moment veel energie kostte.

 

De uitspraak dat alles voortdurend verandert, bracht me nieuw licht: ‘Als alles voortdurend verandert, waarom me dan nog druk maken om ergens onnodig aan vast te houden.’ Dat inzicht gaf me direct verrassend veel ruimte om open te staan voor nieuwe kansen die zich aandienden. Vervolgens meldde ik me aan voor een groepsactiviteit waar ik nu nog steeds met veel plezier aan deelneem.

 

Ieder moment is een nieuw moment, een nieuwe kans

Als je ieder moment ziet als een nieuw moment, geeft dat zoveel ruimte voor kansen……

 

Iedere gedachte is een nieuwe kans.
Ieder gesprek is een nieuwe kans.
Iedere ontdekking is een nieuwe kans.
Iedere actie is een nieuwe kans
Iedere waarneming is een nieuwe kans.

 

Daarmee is je hele bestaan opgebouwd uit nieuwe kansen. Alleen gaat het erom, jezelf de ruimte te gunnen om deze te signaleren.

 

Op ieder moment heb je namelijk de kans voor een nieuw begin. Op ieder moment mag je beslissen om het anders te doen. Op ieder moment heb je de kans om te kiezen voor een gedachte die fijner voelt, voor woorden die jou en de ander optillen, voor handelingen die je waardevol en zinvol vindt. Je kunt op ieder moment een keuze maken die jou een beter, gezonder, succesvoller (loopbaan)perspectief biedt.

 

 

 

Alleen wat je nu kiest, bepaalt wie je bent

Uitsluitend met de gedachten die je nu denkt, de woorden die je nu spreekt, de handelingen die je nu verricht, bepaal je wie je bent. Blijf daarom niet zinloos hangen in patronen die je onnodig energie kosten. Waar je verslaafd aan bent.

 

Dus zei je iets onaardigs tegen iemand? Dat is niet erg. In plaats van daaraan te blijven denken, kies je er nu voor om iets aardigs te zeggen of je verontschuldigingen aan te bieden.

 

Maakte je het afgelopen jaar geen van je dromen waar? Dat maakt niet uit. Stop met terugdenken aan wat je allemaal had kunnen doen. Zet nu de eerste stap in de richting die je op wilt gaan.

 

Op ieder moment kun je zijn wie je wilt zijn

De momenten waarop het je niet lukte om te kiezen voor wat je diep vanbinnen wilt, doen geen afbreuk aan de kracht die in je zit. Want op ieder moment kun je besluiten om die kracht weer volledig in te zetten.

 

Er is niets verloren gegaan door eerdere keuzes. Op dit moment heb je de volledige kracht beschikbaar om te zijn wie je wilt zijn. Die kracht gaat nooit verloren.

 

 

Begin met beginnen!

Op ieder moment kun je kiezen voor wat je wél wilt. Of dit nu in je werkomgeving is, of in je persoonlijke relaties. Nu bijvoorbeeld.

 

En nu.

 

En nu.

 

Als je dit beseft, dan kun je voortaan op ieder moment bewust kiezen voor wat het beste voelt. Dan kun je positief vooruitkijken, in plaats van achterom met spijt. Dan kun je lekker beginnen met beginnen.

 

 

Kiezen voor een gezonde toekomst met een baan die echt bij jou past? Onderzoeken wat je nu werkelijk verlangt in je werk? Wil je hier meer over weten? Ontdek of ons gratis loopbaanconsult iets voor je is. Vertel me meer

In onze loopbaantrajecten ligt het accent op bewustzijnsontwikkeling. Op wie je écht bent en wat je écht verlangt. Deze persoonlijke ontwikkeling als individu is wezenlijk. Je leert jezelf goed kennen en gaat daarop je gezonde keuzes baseren.

 

Maar niet alleen; want welke invloed heeft je omgeving op jou?

We redden het niet alleen. En eigenlijk willen we het ook niet alleen, want we zijn sociale wezens. In onze loopbaancoaching richten we ons daarom niet alleen op jouw persoonlijke ontwikkeling als individu, maar ook op het bewustzijn van je relatie met je omgeving. Hoe reageer jij op jouw werkomgeving? Inspireert je omgeving jou? Of belemmert deze omgeving jou; kost je omgeving jou energie?

 

Op zichzelf breng ik hiermee niets wereldschokkends in. We hebben het immers vaak over onze collega’s en leidinggevenden. Maar doen we er daadwerkelijk ook wat mee?

 

In onze coaching gebruiken we onderstaande krachtenveldanalyse. Met als boodschap: ‘MET DE STROOM MEE’.

Loopbaan krachtenveldanalyse

 

Gebruik de stroming van de rivier

Mij heeft het altijd sterk tot mijn verbeelding gesproken: hoe een rivier zich ontwikkelt vanuit verschillende bronnen en beekjes tot een krachtig stromende rivier. Mijn fascinatie voor de rivier is ontstaan doordat ik in Deventer ben opgegroeid aan de IJssel. Ik dook als klein kind samen met andere kinderen bij warm weer de IJssel in.

 

Al doende leerde ik de kracht van de stroming kennen. Zoals het gevaar achter de kribben waar de stroming draaikolken veroorzaakt die je naar beneden trekken. Ik leerde al doende alert te zijn op de gevaren van de stroom. Goed kijken en analyseren. Maar toen ik de stroming eenmaal goed in de smiezen had, kon ik mezelf er heerlijk in mee laten drijven.

 

Met deze krachtige stroom kun jij je in het dagelijks leven en in je werk ook mee laten drijven. Zodra je de stroming (her)kent, kun je je eraan overgeven.

 

 

Tegen de stroom in

Als verschillende karakters reageren we allemaal verschillend op onze omgeving. Echter vaak tegen de stroom in. Hoe je reageert op tegenvallers, blokkades en andere remmingen ontstaat als overlevingspatroon op jonge leeftijd. En je blijft als volwassenen meestal volharden in deze overlevingsmechanismen. Ook als je je ervan bewust bent dat deze gedragspatronen niet in je voordeel uitpakken. Integendeel.

 

Vaak blijf je vasthouden aan het bekende gedrag. Je zwemt dan tegen de stroom in. Ook al erger je je aan je eigen gedrag. Je blijft piekeren en energie verspillen. Terwijl je weet dat je er last van hebt. Dat belemmerend gedrag moeilijk is om los te laten, komt omdat we er niet voor kiezen. Onze reactiepatronen – die feitelijk onze karakters vormen – spelen ons steeds weer parten in stresssituaties.

 

Bij Kompaszie stellen we daarom de vraag: ‘waardoor reageer je zo?’ En niet: ‘waarom reageer je zo?’ Want overlevingsgedrag is geen vrije keuze. Het is je overkomen; het is ontstaan. Probeer het maar eens. Op waardoorvragen krijg je heel andere antwoorden dan bij waaromvragen.

 

Het Enneagrammodel (worden wie je bent)

Het Enneagram helpt je in je bewustzijnsontwikkeling. Je gaat jezelf beter begrijpen. Het is heel helpend en verhelderend om over je eigen Enneagramkarakter te lezen (we horen nogal eens: ‘Dat ze dit van mij weten!’). En je te realiseren dat iedereen vanuit zijn eigen patronen verschillend reageert.

 

Verschillende overlevingspatronen:
1. Je doet heel erg je best om het nog beter, perfect, te doen.
2. Je richt je op het helpen van anderen.
3. Je werkt met je ellebogen.
4. Je blijft je ontwikkelen omdat je jezelf niet goed genoeg vindt.
5. Je blijft op afstand analyseren.
6. Je reageert vanuit angst heel alert (reactief) op je omgeving.
7. Je verliest je in dingen doen die je leuk vindt.
8. Je gaat de baas spelen en verbergt je kwetsbaarheid.
9. Je verdooft jezelf en gaat vrede stichten.

 

Een geruststellende gedachte is dat je vanuit het Enneagrammodel gezien, niet hoeft te veranderen. Het gaat erom dat je meer jezelf wordt. Je gaat je overlevingspatronen herkennen en kunt ze daardoor zoveel mogelijk achter je houden.

 

Doorbreek je patronen

Wat ga je eraan doen om je niet langer als slachtoffer van je eigen reactiepatronen op te stellen? Kies er bewust voor om een patroon te doorbreken. Gebruik bovenstaande krachtenveldanalyse. Zoek de synergie met je omgeving.

 

Wanneer je je laat meedrijven met de stroom van jouw gezonde keuzes, openen zich allerlei (loopbaan)kansen zonder extra inspanning. Je wordt gedragen en gaat moeiteloos met de stroom mee.

 

 

Een krachtenveldanalyse en inzicht in jouw Enneagramkarakter is onderdeel van het loopbaantraject van Kompaszie. We helpen je daarnaast om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer.

In de onderscheidende cv’s van klanten van Kompaszie staat dikwijls een eigenschap die echt iets oplevert: ‘oplossingsgericht samenwerken’. Oplossingsgericht samenwerken doe je vooral door werkelijk naar de ander te luisteren en niet aan je eigen gelijk te hangen. Jouw bijdrage en meerwaarde voor de organisatie wordt daardoor opgemerkt en gewaardeerd. Het levert direct meer kansen op voor jezelf om met je werk van betekenis te kunnen zijn.

 

Het halen van je gelijk lijkt een zinvolle bezigheid. Het voelt in eerste instantie goed om er veel tijd en energie in steken. Wanneer je gelijk krijgt, voelt dat nog beter. We steken veel energie in het verdedigen van en vasthouden aan onze mening. En aan het bewijzen van het ongelijk van de ander.


Trots en zelfvertrouwen

Niemand zal ontkennen dat het prettig voelt om gelijk te krijgen. Met gelijk hebben laat je zien dat je een waardevol persoon bent. Je laat zien dat je verstand van zaken hebt, dat je goed geïnformeerd bent en je de wereld wat te bieden hebt. Het draagt ook iets bij aan je trots en zelfvertrouwen. Je voelt je eventjes een beter persoon. Niet gek – zo op het eerste gezicht – dat we hier veel tijd en energie in steken.

 

Ruimte voor kansen_gelijk hebben_blog

 

Anderzijds

Maar wat gebeurt er bij de ander wanneer jij zo je best doet om gelijk te krijgen? Hoe voelt dat voor die andere persoon? Het is heel simpel. Vind jij het prettig om door de ander in het ongelijk gesteld te worden? Hoe voel jij je als iemand je corrigeert, als iemand je constant wijst op onjuistheden in je uitspraken of in je werk? Hoe is jouw band met een persoon die constant zijn gelijk wil halen?

 

Als je bent zoals de meeste mensen, dan vind je het vervelend als je ongelijk hebt. Sterker nog, je vindt mensen die jou constant wijzen op je ongelijk minder aardig, minder sympathiek. De kans is groot dat de relatie met deze persoon verslechtert.

 

Spaar je energie

Het is zeer de moeite waard om afstand te nemen van je eigen ego. Maak de balans eens op van alle egostrijdjes rondom het verkrijgen van je eigen gelijk. Wat leverden deze strijdjes per saldo op aan meerwaarde?

 

Mijn antwoord: NIETS! Integendeel: frustraties, verspilde tijd en energie.

 

 

Je hoeft niet altijd gelijk te krijgen. Je hoeft je ego niet constant te voeden. Spaar je energie, maak je niet zo druk. Geniet in plaats daarvan, van de goede relatie die je met iemand ontwikkelt. Laat de ander in zijn of haar waarde. Je voorkomt hiermee dat veel fijne momenten ontaarden in discussies. En je maakt van jezelf een prettiger en milder persoon. Je wordt simpelweg beter gezelschap en een fijnere gesprekspartner.

 

De belangrijkste verandering: je komt tot een betere samenwerking en interessante oplossingen. Je leert van elkaar en voegt de meerwaarde van elkaar toe aan een beter eindresultaat. En dat voelt goed. Dat biedt kansen……

 


Win-win creëren

In zijn boek ‘7 eigenschappen van effectief leiderschap’ onderscheidt Steven Covey de volgende communicatievormen:

 

 

Win-win
Deze vorm van communicatie begint bij luisteren. Win-win luisteren doe je het best wanneer je het standpunt van de ander kunt verwoorden. Dan is er sprake van echt contact. Van hieruit is er de mogelijkheid je eigen (eventueel bijgestelde) standpunt weer te geven. Er is ruimte voor win-win communicatie: 1+1= tenminste 3 (overvloed denken).

 

Winnen – verliezen, gelijk willen hebben
Daar gaat een hoop energie in zitten. En het levert weinig op. Je beperkt jezelf tot winst-verlies communicatie als je bij het luisteren alleen aanhoort wat de ander zegt. En vervolgens vooral je eigen geluid laat horen. Deze communicatie richt zich op: ‘mijn standpunt zal winnen’.

 

Verliezen- winnen, ontbreken van elke maatstaf
‘Ik verlies; jij wint’. ‘Doe het maar op jouw manier’. ‘Ik ben een loser.’ ‘Ik doe alles omwille van de lieve vrede’. Verliezen-winnen is erger dan winnen – verliezen. Elke maatstaf ontbreekt: geen verwachtingen, geen eisen, geen visie.

 

Mensen die in deze termen denken, streven er doorgaans naar om ten koste van alles aardig gevonden te worden. Ze verloochenen veel van hun gevoelens. De onderdrukking van deze gevoelens, opgekropte rancune of diepe teleurstellingen, leidt nogal eens tot psychosomatische klachten.

 

Verliezen – verliezencommunicatie
Als twee mensen met een winnen-verliezen mentaliteit – dus twee koppige egotrippers – met elkaar te maken krijgen, leidt dat tot verliezen-verliezen. Ze verliezen allebei. Sommige mensen zijn zo geobsedeerd door hun vijand dat ze alleen nog maar kunnen denken aan de vernietiging van de ander, zelfs als dat ook hun eigen ondergang betekent.

 

Verliezen-verliezen is ook de filosofie van iemand die erg afhankelijk is. Als hij of zij zich ongelukkig voelt, moet iedereen zich ongelukkig voelen. ‘Als niemand meer wint, is het niet meer zo erg om een loser te zijn.’

 

kompaszie loopbaancoaching - gelijk hebben

Energiebalans

Wat een rust en ruimte geeft het wanneer we onze energie beter besteden. Het levert bovendien een zee aan tijd op en meer vitaliteit. Wat weer optimaal ruimte biedt voor het signaleren en creëren van je eigen loopbaankansen. Denk nog eens aan het oplossingsgericht samenwerken (win-win) waarmee ik dit blog begon. Welke kans om energieker en meer van betekenis te zijn, levert jou dat op?

 

 

Meer inzicht krijgen in je valkuilen en je energiebalans is onderdeel van het loopbaantraject van Kompaszie. We helpen je daarnaast om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer.

Anderen laten floreren. Ik heb het altijd gedaan en zal het altijd blijven doen. Zo vanzelfsprekend, dat ik er destijds vanuit ging dat het niets bijzonders was en al helemaal niet dat ik er mijn beroep van kon maken.

 

Loopbaankansen liggen veel dichterbij dan we ons doorgaans bewust zijn. Dichtbij en heel erg voor de hand, maar we zien ze pas door de deksel op te lichten en eronder te kijken. Als je doorziet wat jouw essentiële drijfveer is, ga je gerichte keuzes maken in je loopbaan.

 

Keuze vanuit overlevingspatronen

Laat ik mezelf als voorbeeld noemen. Terugkijkend liet ik me bij mijn opleidingskeuze leiden door overlevingspatronen. Ik koos voor de Pedagogische Academie (PA), omdat het al een hele stap was om vanuit het milieu waarin ik opgroeide, onderwijzer te worden.

 

Ik omringde me met kennis die me beter liet begrijpen hoe de wereld in elkaar steekt: literatuur met diepgang, kunst- en cultuurgeschiedenis, geschiedenis, maatschappijleer en psychologie. Van de lessen didactiek heb ik nog dagelijks profijt; hoe bouw je iets op zodat mensen het begrijpen.

 

De grootste impact kwam echter van een externe vormingsweek. Voor mezelf leerde ik daar dat van mij grootsere zaken verwacht worden. Ik pakte dat op door ruimer te denken, ruimer te leven.

 

Dat deed ik ook door ruimte te nemen en relaties aan te gaan buiten mijn eigen milieu. Binnen dat milieu ervaarde ik toch de nodige beknelling. Ik werd verliefd op de dochter van een dierenarts. Ze kwam bij ons thuis met de sportwagen van haar moeder. Wij hadden thuis geen auto en ik geen rijbewijs. Bij haar thuis leerde ik verder te kijken, grootser te denken, ruimer te leven.

 

Mijn tijd aan de universiteit maakte dat ik ging relativeren wat van hogerhand werd voorgeschreven, niet meer opzag tegen ‘hogeren in rangorde’. Veel wezenlijke wijsheid deed ik er niet op, maar het droeg er wel aan bij dat ik daarna meer ben gaan leven. Zo vond ik stap voor stap de ruimte die ik nodig had om echt tot ontplooiing te komen, en daardoor beter te zien wat ik wezenlijk had bij te dragen.

 

In je handelen ligt je essentiële drijfveer verborgen

Een mooie gelegenheid kwam op mijn pad, toen ik in Deventer een project opzette voor Turkse werkzoekende jongeren. Ik verdiepte me in hun achterliggende cultuur en kreeg de kans van daaruit hun toegevoegde waarde te zien. Ik haalde alles uit de kast om hen te laten floreren. Daar was ik me toen niet echt van bewust, maar ik deed het wel.

 

Vele projecten, doelgroepen en (leerwerk-)bedrijven volgden. Steeds kwam ik de juiste mensen tegen die mij verder hielpen op mijn spoor. Ze gaven mij kansen, maar ik gaf hen ook kansen. Dankbaar dat ik in mijn werk steeds kon vormgeven aan mijn essentie: anderen laten floreren.

 

Zie hierboven het marketingprofiel, zoals Marja dit gebruikt voor onze klanten bij de introductie van het onderscheidend CV. Marja heeft bijgaand marketingprofiel voor mij ingevuld. Met als mijn essentie: mensen laten floreren.

 

Bewuste keuzes maken in je loopbaan

Ik ging bewuste keuzes maken in mijn loopbaan, vanaf het moment dat ik ruimte creëerde, en daardoor zag wat mijn essentiële drijfveer is.

Het gaat om drie fundamentele keuzes:

  1. Creëer ruimte om de kansen te zien, die zich aandienen
  2. Signaleer waar jouw aandacht als vanzelfsprekend naar toe gaat, en loop niet weg voor de verantwoordelijkheid van jouw talent.
  3. Ga staan voor wie je bent en waar je voor gaat.

 

Ik nodig je uit, hier en nu, om ruimte te creëren en te zien hoe dichtbij het ook voor jou is.

Anderen laten floreren, ik sta en ga ervoor. Ik heb het altijd gedaan, privé en in mijn werk, en blijf het nog vele jaren van harte doen.

 

 

Meer zicht krijgen op je essentiële drijfveer is onderdeel van het loopbaantraject van Kompaszie. We helpen je om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer.

In de komende reeks blogs besteed ik aandacht aan het creëren van ruimte voor kansen. Ik bied je inzicht in het op eenvoudige wijze vrij worden van belemmeringen. Belemmeringen die je in de weg staan jouw verlangens te realiseren en de loopbaankansen te pakken die zich aandienen.

Ik wil bereiken dat jij daadwerkelijk de kansen aanneemt die op je pad komen. Ten eerste door kansen te signaleren die zich aandienen.

Uiteindelijk gaat het erom, mogelijkheden aan te grijpen waarmee je meer van betekenis kunt zijn. Zodat je blijvend voldoening ervaart in je werk en in je leven.

 

Wat houdt je nog tegen?

Vaak sta je jezelf in de weg om de kansen die er liggen, écht te zien. En wanneer je ze wel ziet, er daadwerkelijk gebruik van te maken.

 

 

In mijn ontwikkelingsweg met klanten zag ik het steeds helderder: we laten ons vooral in de weg zitten door belemmeringen die niet buiten, maar in onszelf liggen. Daarmee beperken we zelf onze ruimte voor (loopbaan)kansen.

 

Verantwoordelijkheid pakken

Wat je helpt is jouw eigen verantwoordelijkheid op te pakken voor de ruimte die er wel is. Natuurlijk dienen er zich ook belemmeringen van buiten aan. Maar het helpt niet om je hiervan afhankelijk, als slachtoffer, op te stellen.

Een verrijkende ingeving is dikwijls hoe bevrijdend het is om het besef te hebben, toe te geven, dat je angstig bent. In plaats van de messen te slijpen en te doen alsof je alles en iedereen aankan.

 

Ruimte creëer je vanuit verschillende invalshoeken

 


‘Het begint met het zien of creëren van ruimte, zodat je kansen voor mogelijk houdt’

 

Dichtbij

Zodra je meer ruimte vindt en ervaart, blijken kansen veel dichterbij te liggen dan je voor mogelijk houdt. Juist doordat ze zo nabij zijn, zien we ze dikwijls (nog) niet.

Ieder blog besteed ik aandacht aan een thema dat je helpt om vrijer te worden van belemmeringen. Waarmee je ruimte creëert voor jezelf en jij kansen gaat pakken. Hopelijk dragen ze bij aan Aha- ervaringen (AHA-Erlebnisse, daar ben ik zelf heel gek op). ‘Alleen maar door de klep op te lichten, zie ik hoe dicht het eronder ligt.’

 

 

Inzicht in en werken aan je persoonlijke belemmeringen is één van de vijf stappen van het loopbaantraject. De stappen helpen je om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer.