Anderen laten floreren. Ik heb het altijd gedaan en zal het altijd blijven doen. Zo vanzelfsprekend, dat ik er destijds vanuit ging dat het niets bijzonders was en al helemaal niet dat ik er mijn beroep van kon maken.

 

Loopbaankansen liggen veel dichterbij dan we ons doorgaans bewust zijn. Dichtbij en heel erg voor de hand, maar we zien ze pas door de deksel op te lichten en eronder te kijken. Als je doorziet wat jouw essentiële drijfveer is, ga je gerichte keuzes maken in je loopbaan.

 

Keuze vanuit overlevingspatronen

Laat ik mezelf als voorbeeld noemen. Terugkijkend liet ik me bij mijn opleidingskeuze leiden door overlevingspatronen. Ik koos voor de Pedagogische Academie (PA), omdat het al een hele stap was om vanuit het milieu waarin ik opgroeide, onderwijzer te worden.

 

Ik omringde me met kennis die me beter liet begrijpen hoe de wereld in elkaar steekt: literatuur met diepgang, kunst- en cultuurgeschiedenis, geschiedenis, maatschappijleer en psychologie. Van de lessen didactiek heb ik nog dagelijks profijt; hoe bouw je iets op zodat mensen het begrijpen.

 

De grootste impact kwam echter van een externe vormingsweek. Voor mezelf leerde ik daar dat van mij grootsere zaken verwacht worden. Ik pakte dat op door ruimer te denken, ruimer te leven.

 

Dat deed ik ook door ruimte te nemen en relaties aan te gaan buiten mijn eigen milieu. Binnen dat milieu ervaarde ik toch de nodige beknelling. Ik werd verliefd op de dochter van een dierenarts. Ze kwam bij ons thuis met de sportwagen van haar moeder. Wij hadden thuis geen auto en ik geen rijbewijs. Bij haar thuis leerde ik verder te kijken, grootser te denken, ruimer te leven.

 

Mijn tijd aan de universiteit maakte dat ik ging relativeren wat van hogerhand werd voorgeschreven, niet meer opzag tegen ‘hogeren in rangorde’. Veel wezenlijke wijsheid deed ik er niet op, maar het droeg er wel aan bij dat ik daarna meer ben gaan leven. Zo vond ik stap voor stap de ruimte die ik nodig had om echt tot ontplooiing te komen, en daardoor beter te zien wat ik wezenlijk had bij te dragen.

 

In je handelen ligt je essentiële drijfveer verborgen

Een mooie gelegenheid kwam op mijn pad, toen ik in Deventer een project opzette voor Turkse werkzoekende jongeren. Ik verdiepte me in hun achterliggende cultuur en kreeg de kans van daaruit hun toegevoegde waarde te zien. Ik haalde alles uit de kast om hen te laten floreren. Daar was ik me toen niet echt van bewust, maar ik deed het wel.

 

Vele projecten, doelgroepen en (leerwerk-)bedrijven volgden. Steeds kwam ik de juiste mensen tegen die mij verder hielpen op mijn spoor. Ze gaven mij kansen, maar ik gaf hen ook kansen. Dankbaar dat ik in mijn werk steeds kon vormgeven aan mijn essentie: anderen laten floreren.

 

Zie hierboven het marketingprofiel, zoals Marja dit gebruikt voor onze klanten bij de introductie van het onderscheidend CV. Marja heeft bijgaand marketingprofiel voor mij ingevuld. Met als mijn essentie: mensen laten floreren.

 

Bewuste keuzes maken in je loopbaan

Ik ging bewuste keuzes maken in mijn loopbaan, vanaf het moment dat ik ruimte creëerde, en daardoor zag wat mijn essentiële drijfveer is.

Het gaat om drie fundamentele keuzes:

  1. Creëer ruimte om de kansen te zien, die zich aandienen
  2. Signaleer waar jouw aandacht als vanzelfsprekend naar toe gaat, en loop niet weg voor de verantwoordelijkheid van jouw talent.
  3. Ga staan voor wie je bent en waar je voor gaat.

 

Ik nodig je uit, hier en nu, om ruimte te creëren en te zien hoe dichtbij het ook voor jou is.

Anderen laten floreren, ik sta en ga ervoor. Ik heb het altijd gedaan, privé en in mijn werk, en blijf het nog vele jaren van harte doen.

 

 

Meer zicht krijgen op je essentiële drijfveer is onderdeel van het loopbaantraject van Kompaszie. We helpen je om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer.

In de komende reeks blogs besteed ik aandacht aan het creëren van ruimte voor kansen. Ik bied je inzicht in het op eenvoudige wijze vrij worden van belemmeringen. Belemmeringen die je in de weg staan jouw verlangens te realiseren en de loopbaankansen te pakken die zich aandienen.

Ik wil bereiken dat jij daadwerkelijk de kansen aanneemt die op je pad komen. Ten eerste door kansen te signaleren die zich aandienen.

Uiteindelijk gaat het erom, mogelijkheden aan te grijpen waarmee je meer van betekenis kunt zijn. Zodat je blijvend voldoening ervaart in je werk en in je leven.

 

Wat houdt je nog tegen?

Vaak sta je jezelf in de weg om de kansen die er liggen, écht te zien. En wanneer je ze wel ziet, er daadwerkelijk gebruik van te maken.

 

 

In mijn ontwikkelingsweg met klanten zag ik het steeds helderder: we laten ons vooral in de weg zitten door belemmeringen die niet buiten, maar in onszelf liggen. Daarmee beperken we zelf onze ruimte voor (loopbaan)kansen.

 

Verantwoordelijkheid pakken

Wat je helpt is jouw eigen verantwoordelijkheid op te pakken voor de ruimte die er wel is. Natuurlijk dienen er zich ook belemmeringen van buiten aan. Maar het helpt niet om je hiervan afhankelijk, als slachtoffer, op te stellen.

Een verrijkende ingeving is dikwijls hoe bevrijdend het is om het besef te hebben, toe te geven, dat je angstig bent. In plaats van de messen te slijpen en te doen alsof je alles en iedereen aankan.

 

Ruimte creëer je vanuit verschillende invalshoeken

 


‘Het begint met het zien of creëren van ruimte, zodat je kansen voor mogelijk houdt’

 

Dichtbij

Zodra je meer ruimte vindt en ervaart, blijken kansen veel dichterbij te liggen dan je voor mogelijk houdt. Juist doordat ze zo nabij zijn, zien we ze dikwijls (nog) niet.

Ieder blog besteed ik aandacht aan een thema dat je helpt om vrijer te worden van belemmeringen. Waarmee je ruimte creëert voor jezelf en jij kansen gaat pakken. Hopelijk dragen ze bij aan Aha- ervaringen (AHA-Erlebnisse, daar ben ik zelf heel gek op). ‘Alleen maar door de klep op te lichten, zie ik hoe dicht het eronder ligt.’

 

 

Inzicht in en werken aan je persoonlijke belemmeringen is één van de vijf stappen van het loopbaantraject. De stappen helpen je om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer.