Als je de dubbele betekenis van het woord ont-moeten herkent, blijft het je bij. Het kan je op het juiste moment eraan herinneren dat écht ontmoeten fijn, helpend en verbindend is. Waardoor je contact kunt maken zonder de lading van het woord moeten.

 
Want we moeten van alles van onszelf. Hoewel daarmee het contact in een ontmoeting vaak overschaduwd wordt door minder prettige emoties. Of door spontane, maar ongewilde overtuigingen en gedachten. Bijvoorbeeld schaamte of ‘ik ben niet goed genoeg’, maar ook: ‘ze moeten wat van mij’. Zo gaan we echte ontmoetingen onnodig uit de weg. Terwijl we diep van binnen wel verlangen naar verbinding.

 

Daarbij denk ik aan een klant die vertelde uit schaamte feestjes te vermijden. Omdat hij dan moet uitleggen dat hij zonder werk zit. Terwijl deze informele ontmoetingen bij uitstek guncontacten kunnen zijn. Waar suggesties kunnen worden gedaan voor werk dat echt bij iemand past. Juist wanneer je open en vrij uitdraagt waar je voor staat en gaat.

 

Bij écht ontmoeten hinder je jezelf niet door beperkingen van buiten of door beperkingen die jij jezelf oplegt. Jezelf vrijmaken voor een ontmoeting kan juist heel erg helpen.

 

Zodra het ont-moeten vrij is, wordt het een vrijmakende-state-of-mind. Net als een glimlach waar ik in een eerder blog over schreef. Als niets meer moet, mag ik er (bij) zijn. Als niets meer moet, is er veel meer mogelijk.

 

 

Muurtjes laten zakken

Ook weet ik uit eigen ervaring, en door ervaringen met onze klanten, dat echt ontmoeten alleen mogelijk is als je je eigen muurtjes laat zakken.

 

Als je stopt met pleasen of de clown uithangen. Gedrag dat hunkert naar aandacht. Als je stopt met doen alsof je onafhankelijk en sterk bent. Omdat het té kwetsbaar voelt om je ware behoeften te delen. Als je leert om hulp te vragen of toelaat dat iemand voor je zorgt.

 

Toen ik 20 was, las ik mijn eerste boek over persoonlijke ontwikkeling: Liefhebben – een kunst, een kunde van Erich Fromm. Zijn eerste hoofdstuk over zelfliefde was een openbaring waar ik nog alle dagen het profijt van ondervind.

 

Want pas als jijzelf beschikbaar bent, dan kan de ander ook dichterbij komen. En daarmee bedoel ik niet beschikbaar voor die ander, maar beschikbaar voor jezelf. Niet meer verlangen naar iets of iemand buiten jezelf. Maar een diepe ontmoeting aangaan met jezelf. Met alles wat je bent, ook je schaduwkanten.

 

Vrij ontmoeten

Als niets meer moet, kan ik ontmoeten
Gewoon omdat het dan zo gaat
Niet meer de eis ontmoet te worden
Geen angst meer om me te (ver)binden
Geen angst meer dat je me verlaat

 

Ruimte creëren

Als je vrij kunt ontmoeten, geef je toe aan het oerverlangen naar verbinding. Dan geef je ruimte aan voldoening, aan van betekenis zijn en kansen die zich voordoen.

 

Want werkelijk ontmoeten en verbinden is een wezenlijke behoefte van ons allemaal. Het helemaal aanwezig kunnen en durven zijn. Bij elkaar en bij onszelf. Op alle lagen: emotioneel, fysiek én energetisch.

 

 

Je zelfkennis vergroten is een belangrijk onderdeel van het loopbaantraject van Kompaszie. We helpen je om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer >

Het volgende gedicht stimuleert me al meer dan 20 jaar om een glimlach op mijn gezicht te toveren. Ik ervaar steeds weer het directe voordeel ervan. Een effectiever instrument kan ik je niet aanreiken.

 

Een glimlach

Een glimlach kost niets en brengt veel op.
Hij verrijkt de ontvanger
zonder de gever ervan te verarmen.
Al duurt hij soms een ogenblik,
de herinnering ervan is vaak eeuwig.
Niemand is te arm om hem niet waard te zijn.
Hij schept geluk thuis en ondersteunt de relaties.
Het is het subtiele teken van vriendschap.

Een glimlach geeft rust aan vermoeiden
en moed aan moedlozen.

Een glimlach geeft zachtheid,
zowel voor jezelf als voor de ander.
Hij kan niet gekocht, niet uitgeleend, niet gestolen worden
want hij heeft geen waarde
tot op het ogenblik dat hij gegeven wordt.
Indien u iemand mocht ontmoeten
die niet meer kan glimlachen,
wees dan mild en geef hem uw glimlach.
Want niemand heeft zo’n grote nood aan een glimlach
als hij die niet meer kan glimlachen.

Dichter onbekend

 

3 voordelen van glimlachen

Ik noem drie belangrijke voordelen van de glimlach:

 

1. Met jouw glimlach breng je anderen veel goeds, zonder dat het je iets kost.
Beter dan bovenstaand gedicht kan ik het niet verwoorden.

 

2. Glimlachen is goed voor je gezondheid.
Zowel mentaal als fysiek/energetisch. Tover een glimlach op je gezicht en je voelt je direct beter. Want door te glimlachen worden goed-gevoel hormonen door je lichaam aangemaakt: dopaminen, endorfinen en de serotonine. Je humeur wordt er dus beter van. Bovendien zijn het ook nog eens natuurlijke pijnstillers. Wacht daarom niet; herontdek het vandaag.

 

3. De glimlach creëert ruimte voor nieuwe kansen.
Met je glimlach straal je sympathie uit. Dat helpt je bij het leggen van contacten en het bereiken van je doelen. Waardoor je ruimte voor kansen creëert.

 
Mensen die er een gewoonte van maken om welgemeend te glimlachen, waarderen we meer. Ze kunnen daardoor makkelijker aansluiting vinden bij anderen. Ook verkopen ze bijvoorbeeld beter of worden eerder aangenomen voor een aantrekkelijke baan. Daarbij komt dat ze sneller een geliefde vinden en meer mensen kunnen boeien. En dat alles met een eenvoudige glimlach.
 

 

 

Herontdek je glimlach

Ik nodig je van harte uit om nu meteen jouw eigen glimlach te herontdekken.

 

Even oefenen…

 

Nu écht glimlachen…

 

Aanvoelen…

 

En, hoe voelt jouw oprechte glimlach?

 

Voel je ‘m ook in je hart?

 

Blijf er alert op wanneer je wel weer een glimlach kunt gebruiken. Zelfs als je je even niet ‘happy’ voelt, heb je er alle baat bij om te glimlachen.

 

Daarmee zeg ik niet dat jij je problemen of conflicten onder de mat moet vegen. Ik zeg ook niet dat jij je emoties van verdriet, woede, schuld of welke dan ook, moet onderdrukken. Wat ik je alleen wil zeggen, is dat glimlachen je helpt om uit de put te klimmen. En je dan ook de glimlach van de ander kunt ontvangen.

 

 


Effecten van de glimlach

Bijkomend voordeel: wanneer je glimlacht, gaan de mensen om je heen je anders benaderen.

 

Als je glimlacht, vinden anderen je:

 

Niet alleen gaan ze je vriendelijker behandelen. Ze zijn meer geneigd jou te helpen. En…ze glimlachen ook naar jou. Kortom:

 

Een glimlach kost niets en levert veel op!

 

 

Het creëren van ruimte voor nieuwe kansen is de rode draad van ons loopbaantraject. We helpen je om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer>

 

Hoe maak je keuzes die goed voor je zijn? Een vaak gestelde vraag, die moeilijk te beantwoorden lijkt. Toch heb ik een duidelijk antwoord voor je. Ik neem je daar graag in mee.

 

De titel van dit blog geeft je vast al het vermoeden dat intuïtie hierbij een belangrijke rol speelt. Je vermoeden is juist. Aan het begin van een loopbaantraject geven mijn klanten vaak aan dat ze hun rationele keuzes meer vertrouwen dan keuzes gebaseerd op gevoel. Binnen een half uur weet ik echter de meesten van hen te overtuigen dat de rol van de ratio schromelijk wordt overdreven.

Hierbij krijg ik hulp van niet de minste persoon: Albert Einstein. Einstein schetst naar mijn mening exact de juiste verhouding en overtuigender dan Albert kan ik het niet brengen. Hij schreef namelijk ooit:

 

‘De intuïtie is een godsgeschenk; de ratio een dienaar.
Ergens in de tijd zijn we de dienaar gaan aanbidden.
En zijn we het geschenk vergeten.’
Albert Einstein

 

Weten dat het klopt

Zoals wel vaker bij Einstein, geldt voor mij: ‘Ik snap lang niet altijd precies wat hij zegt, maar het klopt wel.’ Dat weten dat het klopt, daar gaat het om bij intuïtie. Intuïtie heeft daarmee een veel grotere reikwijdte dan de ratio. Hierdoor ontstaat de ruimte die je nodig hebt voor keuzes waarop je werkelijk kunt vertrouwen.

 

Daarbij komt dat diepgaande keuzes vragen om een holistische benadering. Wikipedia legt dit holisme uit als: ‘Holisme is het idee dat de eigenschappen van een systeem niet afdoende kunnen worden verklaard door slechts de som van zijn samenstellende delen te nemen. Het geheel is meer dan de som der delen.’ In mijn blog over gelijk hebben, noem ik dit 1+1= ≤3.

 

Ook in de dagelijkse praktijk met mijn klanten word ik steeds weer bevestigd in dit weten. Zo verklapte een expert in het oplossen van complexe, elektromagnetische storingen dat hij ter plekke zijn oplossingen volledig baseert op zijn intuïtieve hypotheses. Daarna gaat hij deze thuis testen of ze kloppen.

 

 

Wat is intuïtie?

Laten we intuïtie hier eens ontleden. Zodat jouw intuïtieve keuzes meer tot hun recht komen.

 

Ten eerste. De basis van intuïtie is jouw gevoel.
Maar intuïtie is meer dan dat.

 

Intuïtie = gevoel + kennis en ervaring

 

Of ook wel: intuïtie = gevoel + tot 10 tellen (Even een pas op de plaats, zodat je jouw kennis en ervaring ook kunt meenemen.)

 

 

Check je gevoel

Check bij intuïtieve keuzes altijd zorgvuldig of jouw gevoel klopt.

 

 

 

Gevoel tegenover emotie

Je bewust zijn van misleidende emoties is wel de belangrijkste check. Zuiver je gevoel van deze emoties als je keuzes wilt maken die goed voor je zijn. Maak een duidelijk onderscheid tussen gevoel en emotie. Het hart klopt; emoties niet.

 

Want gevoel komt van binnenuit. Emotie is altijd een reactie op iets. Bijvoorbeeld boos zijn op iemand of gefrustreerd zijn door iets. Maar ook een positieve emotie als verliefd zijn op iets of iemand. Echte liefde komt van binnenuit en van hieruit kun je duurzame keuzes maken. Verliefd zijn is fantastisch, maar op basis hiervan te gaan trouwen?

 

Dus check bij intuïtieve keuzes altijd of emoties onderhuids een rol spelen. Heus het hart klopt! Maar emoties ondermijnen je zuivere gevoel en de juiste keuzes.

 

Tijdens mijn studie aan de universiteit ontwikkelde ik al een vermoeden van de relatie tussen intuïtie/gevoel en ratio/kennis. Keer op keer bevestigde mijn dagelijkse leven deze relatie. Een vermoeden dat uitgroeide tot een duidelijk weten dat het klopt: via onze intuïtie maken we keuzes die goed voor ons zijn.

 

 

Keuzes leren maken die goed voor jou zijn, is onderdeel van het loopbaantraject van Kompaszie. We helpen je daarnaast om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer>

Focus helpt je richting te geven aan het signaleren van kansen. Kansen die juist voor jou van toepassing zijn. We zijn bij lange na niet in staat om alles waar te nemen. En dat hoeft ook niet. Focus helpt je de selectie in je waarneming te maken die je wenst.

 

We hebben allemaal zo onze eigen ervaringen met focus. Zo bleek ik deze zomer opeens pijnlijk last te hebben van wondroos. Ik kende voorheen het begrip wondroos en daar hield het ook mee op. Maar nu ik er last van had, ging mijn focus ernaar uit. Ik hoorde plots in mijn omgeving over allerlei gevallen van wondroos.

 

Daarnaast kan de richting van je aandacht het uitvloeisel zijn van je verlangens. Heb je een verlangen om zwanger te worden? Dan zie je allemaal zwangere vrouwen om je heen. Heb je een verlangen om af te vallen? Dan zie je allemaal slanke mensen om je heen. Heeft een bepaald type auto op enig moment je voorkeur? Je merkt dat je blik steeds valt op dit model.

 

 

 

Focus inzetten voor verlangens

Je kunt jouw focus ook inzetten voor het realiseren van je verlangens. Daarbij is het van belang je focus te baseren op wie je écht bent, jouw essentie:

 

 

Je bewust zijn van je essentie, helpt je te erkennen wat je werkelijk verlangt.

 

 

Open verlangen

Mede via de wereldwijde bestseller van Napoleon Hill, Think and Grow Rich, leerde ik het belang van een open verlangen. Een verlangen gebaseerd op jouw essentiële componenten zoals hierboven beschreven. Maar zonder jezelf – vooraf of gedurende het proces – vast te pinnen op het exacte resultaat.‘Don’t look behind the radarscreen!’, zegt Napoleon Hill. Hij interviewde tijdens zijn leven talloze succesvolle, gerenommeerde ondernemers in Amerika.

 

De grote waarde van dit open verlangen ondervind ik al vele jaren. Ook de fysieke component. Ik noem het wel Verlangen met een Open Hart.

 

 

 

Neiging tot controle

Natuurlijk hebben we de neiging het resultaat van ons verlangen zo vroeg mogelijk te willen weten. Alvast achter het radarscherm kijken. Te willen controleren hoe het proces verloopt en of het al opschiet.

 

Maar als je open verlangen omslaat naar hunkeren, wordt het pijnlijk lijfelijk. Dan voel je je hart al verkrampen. Het gevoel van angst: willen controleren, behoefte aan zekerheid.

 

Echt, controle stagneert het proces van het realiseren van jouw verlangens. Je ratio stuurt deze controlemechanismen aan. Volg daarentegen je hart; vertrouw op je intuïtie. (Over de waarde van intuïtie meer in mijn volgende blog.)

 

 

 

Laat je verrassen!

Juist door te verlangen met een open hart en een heldere focus, kun je verrast worden met resultaten die je vooraf niet voor mogelijk hield.

 

Ik heb op die wijze hele goede ervaringen met het verlangen naar ingevingen waar de situatie om vraagt en die de ander dienen.

 

Verlang naar ervaringen die je voldoening geven. Jouw open focus helpt je vervolgens om kansen te signaleren en je verlangens waar te maken.

 

 

Meer zicht krijgen op jouw essentie en wat je werkelijk verlangt, is onderdeel van het loopbaantraject van Kompaszie. We helpen je om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer>

In het blog niet tegen de stroom in sprak ik over het enneagrammodel en onze verschillende reactiepatronen. Ik heb de eigenschappen van het type 9: de bemiddelaar. Ik streef bovenal een comfortabel leven na. Daarbij past dat ik graag alles hetzelfde wil houden. Wel zo comfortabel toch? Gaandeweg werd het mij helder. Mijn hang naar comfortabel leven was meer een verslaving dan een gezond streven naar ontspannen leven.

 

Zo nam ik me enkele jaren geleden voor om te stoppen met een groepsactiviteit, waarbij ik meer dan tien jaar actief betrokken was. Door dit voornemen raakte ik somber gestemd. Wat mij op dat moment veel energie kostte.

 

De uitspraak dat alles voortdurend verandert, bracht me nieuw licht: ‘Als alles voortdurend verandert, waarom me dan nog druk maken om ergens onnodig aan vast te houden.’ Dat inzicht gaf me direct verrassend veel ruimte om open te staan voor nieuwe kansen die zich aandienden. Vervolgens meldde ik me aan voor een groepsactiviteit waar ik nu nog steeds met veel plezier aan deelneem.

 

Ieder moment is een nieuw moment, een nieuwe kans

Als je ieder moment ziet als een nieuw moment, geeft dat zoveel ruimte voor kansen……

 

Iedere gedachte is een nieuwe kans.
Ieder gesprek is een nieuwe kans.
Iedere ontdekking is een nieuwe kans.
Iedere actie is een nieuwe kans
Iedere waarneming is een nieuwe kans.

 

Daarmee is je hele bestaan opgebouwd uit nieuwe kansen. Alleen gaat het erom, jezelf de ruimte te gunnen om deze te signaleren.

 

Op ieder moment heb je namelijk de kans voor een nieuw begin. Op ieder moment mag je beslissen om het anders te doen. Op ieder moment heb je de kans om te kiezen voor een gedachte die fijner voelt, voor woorden die jou en de ander optillen, voor handelingen die je waardevol en zinvol vindt. Je kunt op ieder moment een keuze maken die jou een beter, gezonder, succesvoller (loopbaan)perspectief biedt.

 

 

 

Alleen wat je nu kiest, bepaalt wie je bent

Uitsluitend met de gedachten die je nu denkt, de woorden die je nu spreekt, de handelingen die je nu verricht, bepaal je wie je bent. Blijf daarom niet zinloos hangen in patronen die je onnodig energie kosten. Waar je verslaafd aan bent.

 

Dus zei je iets onaardigs tegen iemand? Dat is niet erg. In plaats van daaraan te blijven denken, kies je er nu voor om iets aardigs te zeggen of je verontschuldigingen aan te bieden.

 

Maakte je het afgelopen jaar geen van je dromen waar? Dat maakt niet uit. Stop met terugdenken aan wat je allemaal had kunnen doen. Zet nu de eerste stap in de richting die je op wilt gaan.

 

Op ieder moment kun je zijn wie je wilt zijn

De momenten waarop het je niet lukte om te kiezen voor wat je diep vanbinnen wilt, doen geen afbreuk aan de kracht die in je zit. Want op ieder moment kun je besluiten om die kracht weer volledig in te zetten.

 

Er is niets verloren gegaan door eerdere keuzes. Op dit moment heb je de volledige kracht beschikbaar om te zijn wie je wilt zijn. Die kracht gaat nooit verloren.

 

 

Begin met beginnen!

Op ieder moment kun je kiezen voor wat je wél wilt. Of dit nu in je werkomgeving is, of in je persoonlijke relaties. Nu bijvoorbeeld.

 

En nu.

 

En nu.

 

Als je dit beseft, dan kun je voortaan op ieder moment bewust kiezen voor wat het beste voelt. Dan kun je positief vooruitkijken, in plaats van achterom met spijt. Dan kun je lekker beginnen met beginnen.

 

 

Kiezen voor een gezonde toekomst met een baan die echt bij jou past? Onderzoeken wat je nu werkelijk verlangt in je werk? Wil je hier meer over weten? Ontdek of ons gratis loopbaanconsult iets voor je is. Vertel me meer

In onze loopbaantrajecten ligt het accent op bewustzijnsontwikkeling. Op wie je écht bent en wat je écht verlangt. Deze persoonlijke ontwikkeling als individu is wezenlijk. Je leert jezelf goed kennen en gaat daarop je gezonde keuzes baseren.

 

Maar niet alleen; want welke invloed heeft je omgeving op jou?

We redden het niet alleen. En eigenlijk willen we het ook niet alleen, want we zijn sociale wezens. In onze loopbaancoaching richten we ons daarom niet alleen op jouw persoonlijke ontwikkeling als individu, maar ook op het bewustzijn van je relatie met je omgeving. Hoe reageer jij op jouw werkomgeving? Inspireert je omgeving jou? Of belemmert deze omgeving jou; kost je omgeving jou energie?

 

Op zichzelf breng ik hiermee niets wereldschokkends in. We hebben het immers vaak over onze collega’s en leidinggevenden. Maar doen we er daadwerkelijk ook wat mee?

 

In onze coaching gebruiken we onderstaande krachtenveldanalyse. Met als boodschap: ‘MET DE STROOM MEE’.

Loopbaan krachtenveldanalyse

 

Gebruik de stroming van de rivier

Mij heeft het altijd sterk tot mijn verbeelding gesproken: hoe een rivier zich ontwikkelt vanuit verschillende bronnen en beekjes tot een krachtig stromende rivier. Mijn fascinatie voor de rivier is ontstaan doordat ik in Deventer ben opgegroeid aan de IJssel. Ik dook als klein kind samen met andere kinderen bij warm weer de IJssel in.

 

Al doende leerde ik de kracht van de stroming kennen. Zoals het gevaar achter de kribben waar de stroming draaikolken veroorzaakt die je naar beneden trekken. Ik leerde al doende alert te zijn op de gevaren van de stroom. Goed kijken en analyseren. Maar toen ik de stroming eenmaal goed in de smiezen had, kon ik mezelf er heerlijk in mee laten drijven.

 

Met deze krachtige stroom kun jij je in het dagelijks leven en in je werk ook mee laten drijven. Zodra je de stroming (her)kent, kun je je eraan overgeven.

 

 

Tegen de stroom in

Als verschillende karakters reageren we allemaal verschillend op onze omgeving. Echter vaak tegen de stroom in. Hoe je reageert op tegenvallers, blokkades en andere remmingen ontstaat als overlevingspatroon op jonge leeftijd. En je blijft als volwassenen meestal volharden in deze overlevingsmechanismen. Ook als je je ervan bewust bent dat deze gedragspatronen niet in je voordeel uitpakken. Integendeel.

 

Vaak blijf je vasthouden aan het bekende gedrag. Je zwemt dan tegen de stroom in. Ook al erger je je aan je eigen gedrag. Je blijft piekeren en energie verspillen. Terwijl je weet dat je er last van hebt. Dat belemmerend gedrag moeilijk is om los te laten, komt omdat we er niet voor kiezen. Onze reactiepatronen – die feitelijk onze karakters vormen – spelen ons steeds weer parten in stresssituaties.

 

Bij Kompaszie stellen we daarom de vraag: ‘waardoor reageer je zo?’ En niet: ‘waarom reageer je zo?’ Want overlevingsgedrag is geen vrije keuze. Het is je overkomen; het is ontstaan. Probeer het maar eens. Op waardoorvragen krijg je heel andere antwoorden dan bij waaromvragen.

 

Het Enneagrammodel (worden wie je bent)

Het Enneagram helpt je in je bewustzijnsontwikkeling. Je gaat jezelf beter begrijpen. Het is heel helpend en verhelderend om over je eigen Enneagramkarakter te lezen (we horen nogal eens: ‘Dat ze dit van mij weten!’). En je te realiseren dat iedereen vanuit zijn eigen patronen verschillend reageert.

 

Verschillende overlevingspatronen:
1. Je doet heel erg je best om het nog beter, perfect, te doen.
2. Je richt je op het helpen van anderen.
3. Je werkt met je ellebogen.
4. Je blijft je ontwikkelen omdat je jezelf niet goed genoeg vindt.
5. Je blijft op afstand analyseren.
6. Je reageert vanuit angst heel alert (reactief) op je omgeving.
7. Je verliest je in dingen doen die je leuk vindt.
8. Je gaat de baas spelen en verbergt je kwetsbaarheid.
9. Je verdooft jezelf en gaat vrede stichten.

 

Een geruststellende gedachte is dat je vanuit het Enneagrammodel gezien, niet hoeft te veranderen. Het gaat erom dat je meer jezelf wordt. Je gaat je overlevingspatronen herkennen en kunt ze daardoor zoveel mogelijk achter je houden.

 

Doorbreek je patronen

Wat ga je eraan doen om je niet langer als slachtoffer van je eigen reactiepatronen op te stellen? Kies er bewust voor om een patroon te doorbreken. Gebruik bovenstaande krachtenveldanalyse. Zoek de synergie met je omgeving.

 

Wanneer je je laat meedrijven met de stroom van jouw gezonde keuzes, openen zich allerlei (loopbaan)kansen zonder extra inspanning. Je wordt gedragen en gaat moeiteloos met de stroom mee.

 

 

Een krachtenveldanalyse en inzicht in jouw Enneagramkarakter is onderdeel van het loopbaantraject van Kompaszie. We helpen je daarnaast om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer.

In de onderscheidende cv’s van klanten van Kompaszie staat dikwijls een eigenschap die echt iets oplevert: ‘oplossingsgericht samenwerken’. Oplossingsgericht samenwerken doe je vooral door werkelijk naar de ander te luisteren en niet aan je eigen gelijk te hangen. Jouw bijdrage en meerwaarde voor de organisatie wordt daardoor opgemerkt en gewaardeerd. Het levert direct meer kansen op voor jezelf om met je werk van betekenis te kunnen zijn.

 

Het halen van je gelijk lijkt een zinvolle bezigheid. Het voelt in eerste instantie goed om er veel tijd en energie in steken. Wanneer je gelijk krijgt, voelt dat nog beter. We steken veel energie in het verdedigen van en vasthouden aan onze mening. En aan het bewijzen van het ongelijk van de ander.


Trots en zelfvertrouwen

Niemand zal ontkennen dat het prettig voelt om gelijk te krijgen. Met gelijk hebben laat je zien dat je een waardevol persoon bent. Je laat zien dat je verstand van zaken hebt, dat je goed geïnformeerd bent en je de wereld wat te bieden hebt. Het draagt ook iets bij aan je trots en zelfvertrouwen. Je voelt je eventjes een beter persoon. Niet gek – zo op het eerste gezicht – dat we hier veel tijd en energie in steken.

 

Ruimte voor kansen_gelijk hebben_blog

 

Anderzijds

Maar wat gebeurt er bij de ander wanneer jij zo je best doet om gelijk te krijgen? Hoe voelt dat voor die andere persoon? Het is heel simpel. Vind jij het prettig om door de ander in het ongelijk gesteld te worden? Hoe voel jij je als iemand je corrigeert, als iemand je constant wijst op onjuistheden in je uitspraken of in je werk? Hoe is jouw band met een persoon die constant zijn gelijk wil halen?

 

Als je bent zoals de meeste mensen, dan vind je het vervelend als je ongelijk hebt. Sterker nog, je vindt mensen die jou constant wijzen op je ongelijk minder aardig, minder sympathiek. De kans is groot dat de relatie met deze persoon verslechtert.

 

Spaar je energie

Het is zeer de moeite waard om afstand te nemen van je eigen ego. Maak de balans eens op van alle egostrijdjes rondom het verkrijgen van je eigen gelijk. Wat leverden deze strijdjes per saldo op aan meerwaarde?

 

Mijn antwoord: NIETS! Integendeel: frustraties, verspilde tijd en energie.

 

 

Je hoeft niet altijd gelijk te krijgen. Je hoeft je ego niet constant te voeden. Spaar je energie, maak je niet zo druk. Geniet in plaats daarvan, van de goede relatie die je met iemand ontwikkelt. Laat de ander in zijn of haar waarde. Je voorkomt hiermee dat veel fijne momenten ontaarden in discussies. En je maakt van jezelf een prettiger en milder persoon. Je wordt simpelweg beter gezelschap en een fijnere gesprekspartner.

 

De belangrijkste verandering: je komt tot een betere samenwerking en interessante oplossingen. Je leert van elkaar en voegt de meerwaarde van elkaar toe aan een beter eindresultaat. En dat voelt goed. Dat biedt kansen……

 


Win-win creëren

In zijn boek ‘7 eigenschappen van effectief leiderschap’ onderscheidt Steven Covey de volgende communicatievormen:

 

 

Win-win
Deze vorm van communicatie begint bij luisteren. Win-win luisteren doe je het best wanneer je het standpunt van de ander kunt verwoorden. Dan is er sprake van echt contact. Van hieruit is er de mogelijkheid je eigen (eventueel bijgestelde) standpunt weer te geven. Er is ruimte voor win-win communicatie: 1+1= tenminste 3 (overvloed denken).

 

Winnen – verliezen, gelijk willen hebben
Daar gaat een hoop energie in zitten. En het levert weinig op. Je beperkt jezelf tot winst-verlies communicatie als je bij het luisteren alleen aanhoort wat de ander zegt. En vervolgens vooral je eigen geluid laat horen. Deze communicatie richt zich op: ‘mijn standpunt zal winnen’.

 

Verliezen- winnen, ontbreken van elke maatstaf
‘Ik verlies; jij wint’. ‘Doe het maar op jouw manier’. ‘Ik ben een loser.’ ‘Ik doe alles omwille van de lieve vrede’. Verliezen-winnen is erger dan winnen – verliezen. Elke maatstaf ontbreekt: geen verwachtingen, geen eisen, geen visie.

 

Mensen die in deze termen denken, streven er doorgaans naar om ten koste van alles aardig gevonden te worden. Ze verloochenen veel van hun gevoelens. De onderdrukking van deze gevoelens, opgekropte rancune of diepe teleurstellingen, leidt nogal eens tot psychosomatische klachten.

 

Verliezen – verliezencommunicatie
Als twee mensen met een winnen-verliezen mentaliteit – dus twee koppige egotrippers – met elkaar te maken krijgen, leidt dat tot verliezen-verliezen. Ze verliezen allebei. Sommige mensen zijn zo geobsedeerd door hun vijand dat ze alleen nog maar kunnen denken aan de vernietiging van de ander, zelfs als dat ook hun eigen ondergang betekent.

 

Verliezen-verliezen is ook de filosofie van iemand die erg afhankelijk is. Als hij of zij zich ongelukkig voelt, moet iedereen zich ongelukkig voelen. ‘Als niemand meer wint, is het niet meer zo erg om een loser te zijn.’

 

kompaszie loopbaancoaching - gelijk hebben

Energiebalans

Wat een rust en ruimte geeft het wanneer we onze energie beter besteden. Het levert bovendien een zee aan tijd op en meer vitaliteit. Wat weer optimaal ruimte biedt voor het signaleren en creëren van je eigen loopbaankansen. Denk nog eens aan het oplossingsgericht samenwerken (win-win) waarmee ik dit blog begon. Welke kans om energieker en meer van betekenis te zijn, levert jou dat op?

 

 

Meer inzicht krijgen in je valkuilen en je energiebalans is onderdeel van het loopbaantraject van Kompaszie. We helpen je daarnaast om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer.

Anderen laten floreren. Ik heb het altijd gedaan en zal het altijd blijven doen. Zo vanzelfsprekend, dat ik er destijds vanuit ging dat het niets bijzonders was en al helemaal niet dat ik er mijn beroep van kon maken.

 

Loopbaankansen liggen veel dichterbij dan we ons doorgaans bewust zijn. Dichtbij en heel erg voor de hand, maar we zien ze pas door de deksel op te lichten en eronder te kijken. Als je doorziet wat jouw essentiële drijfveer is, ga je gerichte keuzes maken in je loopbaan.

 

Keuze vanuit overlevingspatronen

Laat ik mezelf als voorbeeld noemen. Terugkijkend liet ik me bij mijn opleidingskeuze leiden door overlevingspatronen. Ik koos voor de Pedagogische Academie (PA), omdat het al een hele stap was om vanuit het milieu waarin ik opgroeide, onderwijzer te worden.

 

Ik omringde me met kennis die me beter liet begrijpen hoe de wereld in elkaar steekt: literatuur met diepgang, kunst- en cultuurgeschiedenis, geschiedenis, maatschappijleer en psychologie. Van de lessen didactiek heb ik nog dagelijks profijt; hoe bouw je iets op zodat mensen het begrijpen.

 

De grootste impact kwam echter van een externe vormingsweek. Voor mezelf leerde ik daar dat van mij grootsere zaken verwacht worden. Ik pakte dat op door ruimer te denken, ruimer te leven.

 

Dat deed ik ook door ruimte te nemen en relaties aan te gaan buiten mijn eigen milieu. Binnen dat milieu ervaarde ik toch de nodige beknelling. Ik werd verliefd op de dochter van een dierenarts. Ze kwam bij ons thuis met de sportwagen van haar moeder. Wij hadden thuis geen auto en ik geen rijbewijs. Bij haar thuis leerde ik verder te kijken, grootser te denken, ruimer te leven.

 

Mijn tijd aan de universiteit maakte dat ik ging relativeren wat van hogerhand werd voorgeschreven, niet meer opzag tegen ‘hogeren in rangorde’. Veel wezenlijke wijsheid deed ik er niet op, maar het droeg er wel aan bij dat ik daarna meer ben gaan leven. Zo vond ik stap voor stap de ruimte die ik nodig had om echt tot ontplooiing te komen, en daardoor beter te zien wat ik wezenlijk had bij te dragen.

 

In je handelen ligt je essentiële drijfveer verborgen

Een mooie gelegenheid kwam op mijn pad, toen ik in Deventer een project opzette voor Turkse werkzoekende jongeren. Ik verdiepte me in hun achterliggende cultuur en kreeg de kans van daaruit hun toegevoegde waarde te zien. Ik haalde alles uit de kast om hen te laten floreren. Daar was ik me toen niet echt van bewust, maar ik deed het wel.

 

Vele projecten, doelgroepen en (leerwerk-)bedrijven volgden. Steeds kwam ik de juiste mensen tegen die mij verder hielpen op mijn spoor. Ze gaven mij kansen, maar ik gaf hen ook kansen. Dankbaar dat ik in mijn werk steeds kon vormgeven aan mijn essentie: anderen laten floreren.

 

Zie hierboven het marketingprofiel, zoals Marja dit gebruikt voor onze klanten bij de introductie van het onderscheidend CV. Marja heeft bijgaand marketingprofiel voor mij ingevuld. Met als mijn essentie: mensen laten floreren.

 

Bewuste keuzes maken in je loopbaan

Ik ging bewuste keuzes maken in mijn loopbaan, vanaf het moment dat ik ruimte creëerde, en daardoor zag wat mijn essentiële drijfveer is.

Het gaat om drie fundamentele keuzes:

  1. Creëer ruimte om de kansen te zien, die zich aandienen
  2. Signaleer waar jouw aandacht als vanzelfsprekend naar toe gaat, en loop niet weg voor de verantwoordelijkheid van jouw talent.
  3. Ga staan voor wie je bent en waar je voor gaat.

 

Ik nodig je uit, hier en nu, om ruimte te creëren en te zien hoe dichtbij het ook voor jou is.

Anderen laten floreren, ik sta en ga ervoor. Ik heb het altijd gedaan, privé en in mijn werk, en blijf het nog vele jaren van harte doen.

 

 

Meer zicht krijgen op je essentiële drijfveer is onderdeel van het loopbaantraject van Kompaszie. We helpen je om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer.

In de komende reeks blogs besteed ik aandacht aan het creëren van ruimte voor kansen. Ik bied je inzicht in het op eenvoudige wijze vrij worden van belemmeringen. Belemmeringen die je in de weg staan jouw verlangens te realiseren en de loopbaankansen te pakken die zich aandienen.

Ik wil bereiken dat jij daadwerkelijk de kansen aanneemt die op je pad komen. Ten eerste door kansen te signaleren die zich aandienen.

Uiteindelijk gaat het erom, mogelijkheden aan te grijpen waarmee je meer van betekenis kunt zijn. Zodat je blijvend voldoening ervaart in je werk en in je leven.

 

Wat houdt je nog tegen?

Vaak sta je jezelf in de weg om de kansen die er liggen, écht te zien. En wanneer je ze wel ziet, er daadwerkelijk gebruik van te maken.

 

 

In mijn ontwikkelingsweg met klanten zag ik het steeds helderder: we laten ons vooral in de weg zitten door belemmeringen die niet buiten, maar in onszelf liggen. Daarmee beperken we zelf onze ruimte voor (loopbaan)kansen.

 

Verantwoordelijkheid pakken

Wat je helpt is jouw eigen verantwoordelijkheid op te pakken voor de ruimte die er wel is. Natuurlijk dienen er zich ook belemmeringen van buiten aan. Maar het helpt niet om je hiervan afhankelijk, als slachtoffer, op te stellen.

Een verrijkende ingeving is dikwijls hoe bevrijdend het is om het besef te hebben, toe te geven, dat je angstig bent. In plaats van de messen te slijpen en te doen alsof je alles en iedereen aankan.

 

Ruimte creëer je vanuit verschillende invalshoeken

 


‘Het begint met het zien of creëren van ruimte, zodat je kansen voor mogelijk houdt’

 

Dichtbij

Zodra je meer ruimte vindt en ervaart, blijken kansen veel dichterbij te liggen dan je voor mogelijk houdt. Juist doordat ze zo nabij zijn, zien we ze dikwijls (nog) niet.

Ieder blog besteed ik aandacht aan een thema dat je helpt om vrijer te worden van belemmeringen. Waarmee je ruimte creëert voor jezelf en jij kansen gaat pakken. Hopelijk dragen ze bij aan Aha- ervaringen (AHA-Erlebnisse, daar ben ik zelf heel gek op). ‘Alleen maar door de klep op te lichten, zie ik hoe dicht het eronder ligt.’

 

 

Inzicht in en werken aan je persoonlijke belemmeringen is één van de vijf stappen van het loopbaantraject. De stappen helpen je om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je is. Vertel me meer.